Til indhold

Hjemmearbejde

© Rawpixel

På denne side har vi samlet indhold til medarbejderen og lederen om, hvordan man kan skabe de bedste rammer for hjemmearbejdet fra distancen.

Hjemmearbejde bliver mere udbredt på akademiske arbejdspladser. COVID-19 har bidraget til denne udvikling, og 40 procent af de beskæftigede danskere arbejdede enten af og til eller regelmæssigt hjemme under andet kvartal af 2020, ifølge Danmarks Statistik. Med det øgede hjemmearbejde, opstår der en række arbejdsmiljømæssige udfordringer, men også muligheder.

Sådan skaber du de bedste rammer for hjemmearbejde

Indret en arbejdsstation

Hvis du kan skabe en arbejdsplads i hjemmet, så gør det. Find et specifikt sted, hvor du kan indrette dig med computer og arbejdsredskaber, så du mentalt kan tage på arbejde derhjemme uden at lade arbejdet invadere hele dit hjem. Hvis du arbejder hjemme over længere tid, kan dine behov godt ændre sig løbende. Så husk løbende at tage stilling til, om du nu har indrettet dig bedst muligt, og om du har de arbejdsredskaber, der skal til. For eksempel vil ondt i ryggen eller nakken typisk først vise sig efter dage eller uger.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning om hjemmearbejde. Heraf fremgår, at der er krav til hjemmearbejdspladsen, når arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller arbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt, og arbejdstiden i den ansattes hjem mindst svarer til en dag pr. uge. Essensen er, at du skal have en ordentlig arbejdsplads – Fx skal skærm og tastatur kunne adskilles.

Læs Arbejdstilsynets vejledning

Skift arbejdsstilling

Som fysioterapeuter siger: Den næste stilling er den bedste stilling. 57 procent af medlemmerne i DM, der har arbejdet hjemme i løbet af nedlukningsperioden under Corona, har haft problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Husk derfor at skifte arbejdsstilling ofte i løbet af dagen. De fleste af os vil skulle arbejde uden hæve-sænkebord, kontorstole og lignende. Det er særligt vigtigt at skifte stilling, hvis ergonomien på dit hjemmekontor i forvejen er udfordret.

Til gengæld kan du udnytte, at der typisk er flere muligheder for arbejdsstillinger hjemme. Man kan læse i sofaen, gå rundt i stuen, mens man taler i telefon osv.

Husk udluftning

På arbejdet er de fleste af os vant til, at der er elektronisk udluftning. Et godt indeklima er essentielt for dit arbejdsmiljø, så husk at lufte ud – også på hjemmekontoret.

Hold pauser og hold styr på arbejdstiden

Det kan hurtigt blive en vane lige at kigge mails eller på arbejdsmobilen hele tiden. Man kan også hurtigt glemme at holde pauser og få restitueret ind i mellem arbejdsdagen, når man arbejder hjemmefra.

Det er individuelt, hvordan vi arbejder bedst, hvilke livsvilkår vi har, og hvor stort behov vi har for at opdele arbejdsliv og privatliv. Men det er vigtigt, at du holder fri og sætter et sluttidspunkt for dig selv om aftenen. Husk også at holde din frokostpause hver dag. Det kan være en god idé at gå en tur før og/eller efter arbejdsdagen, så du mentalt kan omstille dig mellem arbejde og frihed.

Skab rutiner

For mange vil det være en god idé at skabe nogle rutiner i løbet af arbejdsdagen. En god idé kan være at lave en lille logbog over, hvad du laver af arbejdsopgaver hver dag. Man kan også slutte den af med en to-do liste til i morgen.

I logbogen kan du også planlægge den tid du skal bruge på fordybelse og på at svare mails. På den måde kan du få systematiseret din arbejdsdag og skabe en balance mellem eksekvering og fordybelse – og prøv så vidt muligt ikke at blande de to ting sammen.

Lav klare aftaler om møder og opgaver

Hjemmearbejde handler meget om tillid. Så det er vigtigt, at du laver nogle klare aftaler med din leder og dine eventuelle medarbejdere. I skal være sikre på, hvornår I kan få fat i hinanden, og hvornår det er mere fleksibelt.

Måske skal I have et fast tidspunkt hver dag, hvor I har Skypemøde og lige kan tjekke ind.

På samme måde er det vigtigt at tale om arbejdsopgaverne. Her vil ledelse og medarbejdere have brug for hinanden til at få overblik over opgaverne.

Persondata

Du skal huske, at du er underlagt de samme regler for persondatabeskyttelse, som hvis du sad på dit kontor. Så du skal arkivere de samme steder, som du plejer. Og du skal passe på ikke at lade computeren stå åben, så din eventuelle familie kan komme forbi og se personfølsomme oplysninger. Pas også ikke at skrive noter og lade ligge. Hvis du er i tvivl om hvad du må, så kontakt din arbejdsplads.

Sygdom

Hvis du bliver syg (hvad enten det er Corona eller andet), så skal du huske at melde dig syg, som du plejer, selvom du er derhjemme. Du skal også aftale med din chef, hvis du vil holde fri eller afspadserer – ganske som du plejer.

Hold fast i dine gode kolleger

Vi mennesker er grundlæggende sociale væsener, og de fleste af os vil på et tidspunkt begynde at savne den daglige sociale interaktion med vores kolleger. Især den uformelle snak og interesse for hinanden. Det er derfor vigtigt for vores arbejdsglæde, at vi holder fast i hinanden og i interessen for hinandens liv. Ring gerne en kollega op for at høre, hvordan det går. Duk op i god tid til et onlinemøde for at nå lidt uformel snak og overvej at ringe i stedet for at skrive en mail.

Sådan skaber du gode betingelser for hjemmearbejde som leder

Bevar den nære kontakt til medarbejderne

Hvis hjemmearbejde er udbredt på jeres arbejdsplads, kan det være en god idé at have løbende samtaler med de enkelte medarbejdere. Det er vigtigt at bevare et rum, hvor man kan vende forhold som trivsel, opgavemængde og ressourcer, også på 1:1 niveau. Book dine medarbejdere til mindre møder og signalér, at din virtuelle dør er åben.

Hold medarbejderne opdaterede

Der er vigtigt at bevare en god kommunikation, hvis de ansatte arbejder hjemmefra. Husk at holde medarbejderne opdaterede på, hvad der sker på tværs af arbejdspladsen.

Evaluer hjemmearbejdet

Vend løbende erfaringerne fra hjemmearbejdet med medarbejderne. Hvad fungerer godt og mindre godt? For nogle kan hjemmearbejdet bidrage positivt til deres arbejdsliv, mens andre foretrækker at være på kontoret. Medarbejdernes erfaringer er et vigtigt redskab til at skabe de bedste betingelser for hjemmearbejdet. Derudover vil behovene typisk ændre sig over tid, og fysiske belastningsskavanker viser sig for eksempel tit først efter længere tid.

Tag individuelle hensyn

Hvem har brug for tid på kontoret og hvem trives i hjemmearbejdet? Forsøg så vidt muligt at tage individuelle hensyn, når I organiserer hjemmearbejdet. Tag derfor medarbejderne med på råd i processen. Særligt nyuddannede har behov for en tættere kontakt i forbindelse med hjemmearbejde og for hjælp til at finde ind i kulturen på netop jeres arbejdsplads.

Arbejdsmiljøloven gælder også på hjemmearbejdspladsen

Ligesom på arbejdspladsen, skal arbejdet også kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvis det foregår fra hjemmet. Arbejdstilsynet har en række krav til fx belysning og inventar på hjemmearbejdspladsen.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Det er dog også vores erfaring i DM, at den lokale dialog om indretning af arbejdspladsen er afgørende. Involver arbejdspladsens tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant og diskuter, hvilke udfordringer der kan være ved hjemmearbejdet. Alle har ifølge loven ret til en ekstern skærm, men har alle brug for det? Det er i sidste ende dit ansvar som leder at skabe gode forhold for hjemmearbejdet, men medarbejderne skal også bidrage til dette. Derfor er det vigtigt at være fleksibel i forhold til løsninger og at involvere arbejdsfællesskabet i processen.

Få flere gode råd af Lektor Christine Ipsen, PhD, DTU Management i webinar om hjemmearbejde.

; ;