Til indhold

Seniorordninger i regioner

Ofte vil din arbejdsplads have en lokal seniorpolitik, som beskriver rammerne og mulighederne for at indgå aftale om seniorvilkår.

De lokale seniorpolitikker har udgangspunkt i en rammeaftale om seniorpolitik, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet.

Som regionalt ansat skal du have tilbud om en seniorsamtale. Der er ikke angivet en præcis alder for dette tilbud.

Ved overenskomstforhandlingerne 2021 blev der aftalt seniorbonus til medarbejdere ansat i Regionerne fra og med året efter det kalenderår, den ansatte fylder 62 år. Seniorbonussen træder i kraft 1. januar 2023. Bonussen er på 0,8 procent af årslønnen og kan veksles til 2 fridage eller kan indbetales som ekstra pensionsbidrag.

Efter du er fyldt 60 år, er der mulighed for, at du kan få en aftale om seniorstilling. En seniorstilling medfører, at du arbejder på nedsat tid og har mulighed for at aftale følgende ”fastholdelseselementer”: udligningstillæg, fuld pensionsindbetaling og/eller fastholdelsesbonus.

Rammeaftalen giver mulighed for at indgå aftale om fratrædelsesordning, som kan bestå af fratrædelsesgodtgørelse, pensionsindbetaling og/eller tjenestefri med løn. Ofte anvendes fratrædelsesordninger ved afskedigelsesrunder. En fratrædelsesordning kan bestå af op til 6 måneders løn eller ekstra pensionsindbetaling svarende til maksimalt 4 års pension (hvis du er fyldt 60 år). Fratrædelsesgodtgørelse anvendes primært til medarbejdere, der har været ansat i en længevarende periode.

For chefer og ledere der er fyldt 54 år, kan der indgås aftale om, at du stopper på et tidspunkt tidligst når du er fyldt 60 år. I perioden frem til da kan der aftales løntillæg, fastholdelsesbonus eller ekstra pensionsindbetaling. Aftalen kan også omfatte en kombination af disse tre løndele.

; ;