Til indhold

Seniorordninger i det private

Retten til en seniorordning beror som udgangspunkt på en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Det er dog en god idé at undersøge, om I allerede har nogle retningslinjer i jeres overenskomst eller personalehåndbog.

En seniorordning betyder, at du laver en aftale med din arbejdsgiver om at fortsætte på nye vilkår. Ofte stilles der krav om, at man er fyldt 60 år, men du kan altid drøfte det med din arbejdsgiver, hvis du skulle ønske en seniorordning på et tidligere tidspunkt.

Seniorordninger kan tilpasses dine behov. I praksis ser vi oftest, at der aftales mulighed for seniordage eller nedgang i arbejdstid.

Det er vigtigt at huske, at du planlægger vilkårene for din senkarriere i samarbejde med din nærmeste leder. Ligesom når du lønforhandler, er det derfor en god idé er være forberedt. Overvej dine ønsker og behov og opstil argumenter for, hvorfor du bør få en seniorordning.

Ikke alle arbejdsgivere er villige til at bære omkostningen for en seniorordning, og derfor kan det også være vigtigt at overveje, om du selv er villig til at betale for nedgang i tid eller flere fridage.

Seniordage for privatansatte

Seniordage er som udgangspunkt arbejdsgiverbetalte fridage, som er forbeholdt seniorer.

På nogle arbejdspladser får mange automatisk et bestemt antal seniordage, når man fylder 60 år. På andre arbejdspladser vil man kunne vælge at anvende sin fritvalgskonto eller bidrag til pension til at finansiere årlige seniordage.

Du kan kontakte DM eller din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl, om der er seniordage i jeres overenskomst, eller hvis du ønsker råd til forhandling.

Nedgang i arbejdstid

Som et alternativ til seniordage i det private kan man aftale sig til nedsat arbejdstid. Det kan være på grund af et ønske om kortere arbejdsdage eller en ugentlig fridag.

Aftaler om nedsat arbejdstid kan havde betydning for øvrige ansættelsesvilkår herunder beregning af ferie og pension. Det kan også have betydning for din mulighed for at gå på efterløn.

I nogle overenskomster og lokale senioraftaler er der mulighed for, at seniorer kan få nedsat arbejdstiden, samtidig med arbejdsgivers pensionsbidrag fortsat beregnes på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad. Man vil dog ofte skulle forhandle sig til en seniorordning på de vilkår.

; ;