Gå til sidens indhold

Et arbejdsmarked med ligestilling

  • DM mener, at der skal ske en udvidelse af den lønnede ret til barsels- og adoptionsorlov, som skal øremærkes faderen/partneren.

Løn, pension og arbejdstid er væsentlige elementer for at sikre ligestilling på arbejdsmarkedet. DM ønsker et arbejdsmarked, hvor den enkeltes udvikling bestemmes af ambition og talent og ikke begrænses af andre barrierer. DM ser en mere ligelig fordeling af barsels- og adoptionsorlov som et effektivt redskab til øget ligestilling. En bedre balance i fordelingen af orlov har blandt andet positive effekter på ligeløn, kvinders pensionsopsparing og andelen af kvinder i ledelse. Hvis lønforskelle på tværs af køn skal mindskes kræver det, at der skabes mere åbenhed om og fokus på lighed mellem kønnene ved aftaler om løn og tillæg.

Oplæg til drøftelse

Hvilke initiativer kan vi tage gennem overenskomstsystemet for at styrke ligestilling?