Gå til sidens indhold

Attraktive vilkår for seniorer

  • DM mener, at det er nødvendigt at udvikle vilkår og arbejdsmiljø, som gør det attraktivt og realistisk for akademikerne at forblive i deres job som seniorer, både op til og efter de har rundet folkepensionsalderen – af hensyn til fleksibiliteten for den enkelte og for at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft.

Privatansatte seniorer går på nedsat tid – offentligt ansatte seniorer går på pension.

Forskelligt tilbagetrækningsmønster

En fælles analyse, som Akademikerne og DA udarbejdede i 2019, viser, at hvor ca. 2/3 af privatansatte akademikere fortsat er i arbejde som 66-årige, så er det alene tilfældet for hver anden offentligt ansatte akademiker. Til gengæld går de privatansatte akademikere langt oftere på deltid allerede fra 60-årsalderen. Hvis de offentligt ansatte akademikere fulgte samme mønster som de privatansatte, ville arbejdsmarkedethave glæde af 2.500 flere akademiske fuldtidsårsværk hvert år.

Ved overenskomstforhandlingerne må et forventet fokuspunkt være, hvordan seniorer, som fortsat har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, måske på bedre vilkår og også efter pensionsalderen kan opleve et incitament hertil.

Seniorrettigheder på tværs af sektorerne

  • På det kommunale område er der i dag ret til hhv. 2, 3 og 4 seniorfridage fra hhv. det 60., 61., og 62. fyldte år.
  • På det statslige og regionale område er der ingen ret til seniorfridage.
  • På det private område under Industriens Overenskomst kan medarbejderne vælge at konvertere pensionsindbetaling og frit valgs elementer til op til 32 seniorfridage om året fra fem år før folkepensionsalderen.

Oplæg til drøftelse

Hvordan kan den offentlige sektor udvikle rammer for seniorer, som gør det attraktivt for akademikere at forblive i deres job som seniorer?