Gå til sidens indhold

Bedre vilkår for tidsbegrænsede ansatte og flere i faste ansættelser

  • DM’s medlemsundersøgelse viser, at forbedring af vilkår for tidsbegrænset ansatte er højt prioriteret af DM’s medlemmer.
  • DM mener, at andelen af tidsbegrænsede ansættelser skal nedbringes gennem bedre adgang til fast ansættelse samt at tidsbegrænset ansatte skal have samme muligheder for kompetenceudvikling, barsel, udvikling i løn og pensionsdækning som øvrige grupper. På de områder, hvor tidsbegrænset ansatte ikke er dækket af en overenskomst, arbejder DM på overenskomstdækning.

Tidsbegrænsede ansættelser i det offentlige fylder meget. I nogle brancher er tidsbegrænsningen efterhånden et grundvilkår. I andre er det en nyskabelse, at midlertidige indsatser løftes igennem korterevarende tilknytning af medarbejdere udefra.

Midlertidigt ansatte akademikere beskæftiget i offentlig administration, undervisning og sundhed (2017K1-2019K2)

En stor andel af akademikerne i det offentlige er midlertidigt ansat. I nogle kvartaler er op mod tyve procent af de ansatte akademikere i brancherne offentlig administration, undervisning og sundhed midlertidigt ansat.

Kilde: DM på baggrund af Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU)

Anm: Personer der har arbejde eller erhverv medregnes, ikke arbejdsløse, studerende, pensionister og værnepligtige

Oplæg til drøftelse

Hvordan får tidsbegrænset ansatte bedre adgang til fast ansættelse og samme muligheder for kompetenceudvikling, barsel, udvikling i løn og pensionsdækning som øvrige grupper?