Gå til sidens indhold

Trygge vilkår ved omstillinger og mobilitet

  • DM mener, at det er centralt, at arbejdsgiverne forpligtes til at tage hånd om medarbejderne ved større omstillinger. Det handler både om, at der skal være rammer, som sikrer tryghed og ordentlige vilkår, når den offentlige sektor gennemfører forandringer, og om at der skal være attraktive karriereveje og mulighed for mobilitet mellem sektorerne.

Både små og store flytninger, reformer, omstruktureringer og fusioner er ikke længere enkeltstående episoder i et langt arbejdsliv.

Forandringer og omstillinger

Ved tidligere større ændringer af det offentlige arbejdsmarked har der været enighed mellem de skiftende regeringer og de faglige organisationer om at sikre rammerne for de medarbejdere, der blev berørt. Ved de seneste omstillinger, fx udflytninger af statslige arbejdspladser og den sundhedsreform, som den tidligere regering aftalte med DF, har det været sværere at opnå enighed. I DM arbejder vi bl.a. med at opnå:

  • Virksomhedsoverdragelsesloven skal gælde for medarbejdere, hvis opgaver flytter til anden arbejdsgiver
  • Ret til outplacementforløb for alle afskedigede
  • Sikring mod udvidelse af ansættelsesområdet ved overgang til ny arbejdsgiver
  • Job- og løngaranti for alle medarbejdere, der overflyttes til ny arbejdsgiver

Oplæg til drøftelse

Hvad skal der til for at sikre trygheden og skabe attraktive rammer for mobilitet og karrieremuligheder, når det offentlige gennemfører store som små forandringer?