Gå til sidens indhold

Godt arbejdsmiljø

  • DM’s medlemsundersøgelse viser, at arbejdsmiljø er blandt de højest prioriterede temaer for DM’s medlemmer.
  • DM mener, at det er nødvendigt, at SU- og MED-rammerne gennemgår et eftersyn for at sikre, at arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt som en fælles udfordring på arbejdspladserne. Rammerne skal gennemgås med et fokus på forebyggelse og sikkerhed for handling og opfølgning, når der konstateres problemer. Et arbejdsmiljøeftersyn skal sikre, at arbejdsmiljø integreres i alle hverdagens beslutninger på arbejdspladserne.

Det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, som rummer det psykiske arbejdsmiljø, er til stadighed under pres på de offentlige arbejdspladser. Stress og psykisk nedslidning må ikke reduceres til et individuelt problem, men skal tages alvorligt og håndteres som en del af ledelsesansvaret og i samarbejde med medarbejdergruppen. Der skal skabes fokus på forebyggelse, så man i højere grad helt undgår at komme i situationer, hvor arbejdsmiljøet er udfordret.

Oplæg til drøftelse

Hvordan kan vi sikre, at arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt som en fælles udfordring på arbejdspladserne, og hvor der bliver satset på forebyggelse og sikkerhed for handling og opfølgning?