Til indhold

Lokale løsninger gennem et styrket TR-system

  • DM’s medlemsundersøgelse viser, at medlemmer mener, at der er behov for styrke tillidsrepræsentanternes indflydelse på arbejdstid og den lokale løndannelse.
  • DM mener, at der er behov for at styrke tillidsrepræsentanternes indflydelse generelt, og specifikt, at der er behov for at se på tillidsrepræsentanternes indflydelse i den lokale løndannelse og på arbejdstid for at finde de rigtige lokale løsninger. Det handler om, at de centrale overenskomstparter styrker fokus på, at de lokale parter på arbejdspladserne kan aftale løsninger, som passer til de lokale forhold.

En af grundtankerne i den danske model er at sikre adgang til god lokal repræsentation, så ledelse og medarbejdere kan arbejde sammen om at udvikle en god og sund lokal arbejdsplads. Derfor skal tillidsrepræsentanterne have mulighed for at udføre deres funktioner og adgang til alle relevante oplysninger for hvervet. Opbakningen til TR-funktionen fra både bagland, organisation og lokale ledelser er en forudsætning for, at den danske model også lever lokalt.

I det hele taget er det afgørende for oplevelsen af den danske models legitimitet, at såvel ledelse som medarbejdere også på det lokale niveau oplever, at forhandlingsmodellen skaber løsninger på de udfordringer, som opleves i hverdagen.

Oplæg til drøftelse

Er der behov for justeringer af rammerne for den lokale forhandlingsmodel og for TR-systemet for at kunne levere aftalebaserede løsninger, som passer til de lokale forhold? Særligt i forhold til den lokale løndannelse og indflydelse på arbejdstiden?