Gå til sidens indhold

Tilstrækkelig pensionsopsparing

  • DM’s medlemsundersøgelse viser, at medlemmerne lægger vægt på, at DM gennem overenskomsterne sikrer medlemmerne en tilstrækkelig pensionsopsparing, men også at hovedparten mener, at de sparer tilstrækkeligt op til pension.
  • DM mener, at de overenskomstmæssige pensionsordninger skal sikre medlemmerne en tilstrækkelig pensionsopsparing, så det både sikrer en økonomisk tryg alderdom og kan bidrage til yderligere fleksibilitet for akademiske seniorer.

Størstedelen af de offentlige ansatte akademikere kan forvente, at deres samlede indkomst som pensionister vil udgøre mellem 65 pct. og 85 pct. af deres lønindkomst i de sidste år af deres karriere.

Pensionsdækning blandt akademikere

Tal fra Forsikring og Pension viste, at 66-årige akademikere, der var gået på pension i 2017, i gennemsnit havde en indkomst efter skat, som udgjorde 82 procent af deres erhvervsindkomst i de sidste erhvervsaktive år.

Fremadrettet er der hos de akademiske pensionskasser en bekymring om et faldende afkast, hvilket alt andet lige, vil svække pensionsdækningen, når levetiden øges. Den seneste opgørelse, som Akademikerne lavede i fællesskab med de akademiske pensionskasser, viser, at der frem mod 2050 er udsigt til, at nettodækningsgraden skønsmæssig vil ligge mellem 60 og 85 procent, hvis man trækker sig tilbage ved folkepensionsalderen. Dette tal varierer over akademiske faggrupper, hvor læger har den laveste dækning, og magistre har den bedste dækning.

Anm: Figuren viser nettodækningsgraden for akademiske pensionister. Det vil sige, hvor stor en andel indkomsten som pensionist udgør i forhold til lønindkomsten i sidste erhvervsaktive år efter skat.

Kilde: Opgørelsen for 2017 (venstresiden) er den observerede nettodækningsgrad opgjort ud fra registerdata af Forsikring og Pension for 66-årige. Opgørelsen for 2050 (højresiden) bygger på de fremskrivninger og beregninger, som Akademikerne og de akademiske pensionskasser udarbejdede i 2017.

I takt med at den formelle folkepensionsalder løftes, kan det blive mere attraktivt at spare yderligere op til pension. Det kan give mere fleksibilitet for akademiske seniorer, hvad enten de ønsker at træde helt ud af arbejdsmarkedet eller gå på selvbetalt delpension.

Oplæg til drøftelse

Hvordan kan pensionssystemet for akademikere styrkes, så det både sikrer en økonomisk tryg pensionisttilværelse og mulighed for fleksibilitet for akademiske seniorer?