Til indhold

DM’s hovedbestyrelse anbefaler et ja til OK21

Hovedbestyrelsen i DM har drøftet forligene på de tre offentlige overenskomstområder (stat, regioner og kommuner), og en enig hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstresultatet.

Overenskomstforligene indeholder på alle tre områder vigtige resultater, som er opnået i en svær tid præget af corona-krisen og med stor usikkerhed om den økonomiske udvikling.

Det er lykkedes at komme igennem med vores helt afgørende krav om sikring af reallønnen for alle, og med videreførelse af reguleringsordningen er vurderingen, at resultatet samlet vil betyde en mindre reallønsudvikling for alle i overenskomstperioden. 

DM’s hovedbestyrelse ser flere vigtige elementer i overenskomstforligene, som har god værdi for medlemmerne.

Det drejer om følgende særlige forbedringer for akademikergrupperne

 • Forbedring af slutlønningerne og pension i kommunerne og regioner
 • Forbedring af pension af rådighedstillægget i staten
 • Forhøjelse af sluttrinnet for bachelorer på alle tre overenskomstområder
 • Indførelse af seniorbonus i staten og regionerne, som kan veksles til 2 seniorfridage eller ekstra pensionintroforløb for nyuddannede akademikere på alle tre overenskomstområder
 • Indførelse af kompetencefonde for akademikere i kommunerne og regionerne og videreførelse af kompetencefonden i staten
 • Forbedringer af tillægget til lektorer m.fl. ved de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner i staten
 • Forbedring af barselsvilkår for tidsbegrænsede ansatte ved de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner i staten og for ph.d. stipendiater i regionerne
 • Indførelse af særligt tillæg til lektorer i forfremmelsesprogram til professor ved universiteterne
  overenskomstdækning af timelærere ved universiteterne
 • Forbedrede rammer omkring jævn arbejdsbelastning og dialog og transparens i planlægning af arbejdstiden ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner
 • Aftale om vilkår for ansatte, der gennemfører forskeruddannelsen som ph.d. ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.

Og om følgende generelle forbedringer:

 • Styrket seniorindsats og fokus på fastholdelse af seniorer på alle tre overenskomstområder
 • Indførelse af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø i kommunerne og regionerne og videreførelse af uddannelsen i staten
 • Forhøjelse af grundlønnen for løngruppe 1 i rammeaftalen kontraktansættelse af chefer i staten og forhøjelse af pension for chefer i kommunerne og regionerne
  Udvidelse af retten til løn under sorgorlov på alle tre overenskomstområder
 • Medarbejderindflydelse på grøn omstilling på alle tre overenskomstområder
 • Fælles fokus i overenskomstperioden på anvendelsen af timelønsansættelser, vikarer og tidsbegrænsede ansatte

DM’s hovedbestyrelse lægger særligt vægt på sikring af reallønnen for alle og de særlige forbedringer, der er opnået på løn, pension og barselsvilkår mv. for brede grupper af DM’s medlemmer.

Endvidere har det været højt prioriteret for DM at opnå resultater med et styrket fokus på kompetenceudvikling, vilkår for seniorer, nyuddannede, arbejdsmiljø og på grøn omstilling, som er vigtige resultater.

Øget fleksibilitet i arbejdslivet er et tema, som fylder meget blandt DM’s medlemmerne, og det er ikke blevet mindre tydeligt under corona-krisen, at det er et vigtigt tema. Derfor har det også været en dagsorden, som har været rejst af vores hovedorganisation Akademikerne ved forhandlingerne i OK21, fx om muligheder for at kunne vælge mellem løn og frihed. Det er også noget, som ikke-AC-organisationer har været interesseret i og arbejdet for.

Vi har desværre måtte sande, at arbejdsgiverne ikke var villige til at imødekomme os på dette punkt. For DM er det fortsat en højt prioriteret dagsorden, som vi skal arbejde videre med for at udvikle det offentlige arbejdsmarked med attraktive og tidssvarende vilkår.

Læs redegørelse fra Akademikerne på forligene

Det statslige område (pdf)

Det kommunale område (pdf)

Det regionale område (pdf)

Det har været en særligt vanskelig situation at forhandle midt under corona, og vi er ikke kommet igennem med alt det vi ønskede, men det er vores opfattelse, at det foreliggende resultat var det bedst opnåelige under de givne vilkår.

Det er derfor vores anbefaling, at du deltager i afstemningen og stemmer ja til overenskomstforligene.