Til indhold

Rejsegodtgørelse

Som offentligt ansat har du krav på at få dine udgifter dækket i forbindelse med en tjenesterejse.

Når du skal vælge transportmidler skal du lægge vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for din arbejdsplads. Samtlige udgifter i forbindelse med hen- og tilbagerejsen til bestemmelsesstedet får du refunderet mod dokumentation. 

Udgifter til transport på bestemmelsesstedet afholdes normalt af time- og dagpengene, eller anses for godtgjort ved ydelse af procentgodtgørelsen, jfr. nedenfor. 

Arbejdspladsen kan tillade at du kører i egen bil. 

Godtgørelse pr. kørt km: Aktuelt beløb
1. maj 2022
Almindelig godkendt kørsel 2,17 kr. pr. km
   
Kørsel i henhold til bemyndigelse  
indtil 20.000 km i et kalenderår 3,70 kr. pr. km
udover 20.000 km i et kalenderår 2,17 kr. pr. km

Knallerter og cykler

Der ydes godtgørelse med 0,57 kr. pr. km.

 • Skat

  Godtgørelse, der udbetales på tjenesterejser i henhold til tjenesterejseaftalen, er som udgangspunkt skattefri. Dette er en følge af, at den udbetales til dækning af merudgifter.

  Pr. 1. januar 2021 udgør den skattefri rejsegodtgørelse 533 kroner pr. døgn. Såfremt der rejses efter regning eller modtages fuld kost kan der altid ydes et skattefrit beløb til dækning af småfornødenheder på indtil 25 procent af godtgørelsen beregnet for hele rejsen.

  Hvis der på tjenesterejser udbetales godtgørelser, som ikke har hjemmel i tjenesterejseaftalen vil disse normalt være skattepligtige. Godtgørelser, der udbetales i henhold til fejltolkninger af aftalens bestemmelser, vil også være skattepligtige. Der vil derfor kunne opstå efterbetalingsproblemer for den ansatte, hvis der sker fejludbetalinger.

  Der er indført oplysningspligt for arbejdsgiverne til skattemyndighederne om udbetaling af time- og dagpenge, for kørselsgodtgørelse i privat bil samt udokumenterede nattillæg.

 • Udgifter til måltider

  Når du er tjenesterejse skal du have dækket dine merudgifter til måltider, hvorfor der udbetales time- og dagpenge. Time- og dagpengene skal dække merudgifter til måltider, småfornødenheder samt transport på bestemmelsesstedet.

  Meningen med time- og dagpengene er, at disse skal dække merudgifter i forbindelse med tjenesterejser. Det har aldrig været tanken, at time- og dagpengene skulle være en slags "ulempetillæg".

  Hvis du får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen reduceres dine time- og dagpenge med 15 procent for morgenmad, 30 procent for frokost, 30 procent for middag og 75 procent for fuld kost. 

  Tjenesterejser uden overnatning eller under 24 timer

  Du kan få dækket rimelige merudgifter mod dokumentation.

  Tjenesterejser med overnatning i Danmark og på Færøerne

  Normalt får du time- og dagpenge, men din arbejdsplads kan dog tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder mm. – også kaldet procentgodtgørelse.

  Time- og dagpengesatserne udgør pr. 1. januar 2021:

  • Timepenge: 19,04 kroner
  • Dagpenge: 457,00 kroner
  • Procentgodtgørelsen udgør 133,25 kroner pr. døgn.

  Man kan lokalt aftale at time- og dagpengene kan forhøjes, dog maksimalt til hhv. 22,21 kroner og 533,00 kroner.

  Tjenesterejser med overnatning i udlandet og Grønland

  Normalt får du refunderet rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation. Herudover kan du få procentgodtgørelse til småfornødenheder mm. Din arbejdsplads kan dog tillade at der i stedet for udbetales time- og dagpenge.

  Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

  Satserne kan du se i cirkulæret om satsregulering for tjenesterejser, som du finder du på Retsinformations hjemmeside.

  Bemærk at arbejdspladsen i ganske særlige situationer kan udbetale et lavere beløb, når det er klart, at ydelse af dagpenge - på grund af tjenesterejsens specielle karakter - klart giver overdækning i forhold til dine faktiske merudgifter.

 • Udgifter til overnatning

  Du kan få dine dokumenterede udgifter refunderet inden for et maksimumbeløb pr. overnatning (hoteldispositionsbeløbet). I særlige tilfælde kan du få større udgifter end maksimumbeløbet refunderet. For tjenesterejser til lande, hvor der ikke er fastsat hoteldispositionsbeløb, kan du få refunderet rimelige udgifter til hotelværelse med bad.

  Staten har indgået aftale med et stort antal hoteller om favorable priser. Ved overnatning i byer med "rabathoteller" skal du benytte et af disse. Liste over "rabathoteller" kan rekvireres i Direktoratet for statens indkøb.

  Udokumenteret nattillæg udgør pr. 1. januar 2021: 228,00 kroner pr. nat.

  Satser for hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet kan du se i cirkulæret om satsregulering for tjenesterejser.

; ;