Til indhold

Ophavsret

Som ansat vil ophavsretten til et værk som regel både tilfalde dig og din arbejdsgiver. Det kræver ofte en juridisk vurdering at bestemme, hvilke rettigheder der tilfalder hvem.

Som ansat vil du ofte skabe værker, som kan betragtes som ophavsretligt beskyttede. Mange ansatte er netop ansat til at skrive tekster, designe hjemmesider, udforme rapporter og undervisningsmateriale eller lignende som et led i deres arbejde.

Dine rettigheder som ansat

Som udgangspunkt vil ophavsretten være bestemt af den retspraksis, der følger af et ansættelsesforhold. Det vil sige, at noget af ophavsretten automatisk overgår til din arbejdsgiver alene i kraft af ansættelsesforholdet. Disse regler gælder, uanset om du er privat eller offentligt ansat.

Er du privatansat, kan din kontrakt indeholde andre bestemmelser for ophavsret.

Kontakt DM

Ophavsretlige krænkelser kan opstå på et utal af måder. Det kan være, din arbejdsgiver mener, at han eller hun har ret til at udnytte et værk, som du mener, at vedkommende ikke har nogen ret til. Det kan være en avis, som har brugt din tekst uden at spørge om lov og uden at kreditere dig. Eller det kan være, at din tidligere arbejdsplads mener, de kan fortsætte med at benytte det undervisningsmateriale, som du har fremstillet til brug for din undervisning.

Hvis du er i tvivl, om din ophavsret bliver krænket, kan du kontakte DM, som vil vurdere din sag og se, om der er grundlag for at gøre et krav gældende på dine vegne. DM kan også rådgive dig om, hvordan du bedst håndterer en ophavsretssag.

Kontakt os på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

 • Kort om ophavsret

  Ophavsretten beskytter blandt andet bøger, artikler, undervisningsmateriale, musik, billedkunst, fotografier og hjemmesider. Ophavsretsloven beskytter også visse handlinger eller produkter, som ikke kan karakteriseres som litterære eller kunstneriske værker. Det gælder for eksempel de udøvende kunstneres præstationer, producentbeskyttelsen af lydoptagelser, databaser med videre.

  For at et værk skal kunne opnå ophavsretlig beskyttelse, skal der være tale om et originalt værk. Det betyder, at der skal være tale om et værk, som er resultatet af en personlig skabende indsats fra ophavsmandens side.

  Ophavsretten til produkter eller værker opstår af sig selv og skal ikke registreres nogen steder for at være gyldig. Beskyttelsen af ophavsretten er fastsat i ophavsretsloven.

 • Ideelle og økonomiske rettigheder

  I ophavsretsloven skelner man mellem de ideelle rettigheder og de økonomiske rettigheder til værkets anvendelsesmuligheder.

  De økonomiske rettigheder giver ophavsmanden eneret til at fremstille eksemplarer af værket samt sprede, fremvise og fremføre værket offentligt. Det er kun den del af ophavsretten, som er nødvendig for arbejdsgiverens virksomhed, der bliver overdraget til din arbejdsgiver.

  De ideelle rettigheder giver ophavsmanden ret til at blive krediteret for sit værk. Rettighederne beskytter også mod, at værket kan anvendes på en måde eller i en sammenhæng, som er krænkende for ophavsmanden. De ideelle rettigheder overgår ikke til din arbejdsgiver. Det betyder, at du som ansat ikke giver afkald på at blive krediteret for dit værk eller kan tvinges til at give afkald. Hvordan du bliver krediteret for dit værk, afhænger af den sædvanlige praksis på området.

  Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk for at få rådgivning om rettigheder.

 • Kort om patentret

  Hvis du som ansat gør en opfindelse, er din arbejdsgiver berettiget til at få rettighederne til opfindelsen overdraget. Denne regel gælder, hvis opfindelsen falder indenfor virksomhedens arbejdsområde, eller hvis opfindelsen er resultatet af en opgave, som din arbejdsgiver har stillet dig.

  Du har pligt til at underrette din arbejdsgiver med det samme, hvis du gør en opfindelse som ansat.

  Du er berettiget til at få udbetalt en godtgørelse, når du gør en opfindelse for din arbejdsgiver. Dette gælder kun, hvis opfindelsen ligger ud over det, man med rimelighed kunne forvente, at du ville præstere i din ansættelse.

  Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du har behov for rådgivning om patentret.

; ;