Til indhold

Ikke-akademisk arbejde

Hvis du er ledig, kan det være en overvejelse at tage ikke-akademisk arbejde i en periode. Hvis du bliver ansat i en stilling, der udvikler sig i en akademisk retning over tid, kan du forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at stillingen ændres til en akademisk stilling.

Skelnen mellem akademisk og ikke-akademisk arbejde er ikke altid entydig.

Hvis du er ansat i en ikke-akademisk stilling, men løser opgaver på baggrund af dine akademiske kompetencer, kan det være, din stilling befinder sig i det, der bliver kaldt "akademisk grænseland". I sådan en situation kan din stilling udvikle sig i retning af en akademisk stilling. Her skal du være opmærksom på, om din stilling kan ændres til en akademisk stilling.

Hvad er et akademisk arbejde?

I overenskomsterne bliver akademisk arbejde defineret som arbejde, der forudsætter en akademisk uddannelse. I nogle tilfælde kan det også være bestemt på baggrund af de akademiske kvalifikationer, du anvender i dit arbejde.

Hvis du bliver ansat i en ikke-akademisk stilling, vil du ofte blive ansat på en HK-overenskomst frem for en AC-overenskomst.

Hvis du er ansat uden for en overenskomst

I det private kan grænsen mellem akademisk og ikke-akademisk arbejde være mere flydende. I nogle tilfælde bliver det defineret ved, at stillingen kræver en akademisk uddannelse. I andre tilfælde vil det være defineret på baggrund af jobtitel, løn eller arbejdsopgaver.

Kontakt DM for rådgivning

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, og få rådgivning, hvis du er i tvivl, om du udfører akademisk arbejde, eller du har brug for sparring til at udvikle din stilling.