Til indhold

Forskning og undervisning

Her finder du information om løn, tillæg, pension og arbejdstid for blandt andet ansatte på universiteter, professionshøjskoler m.fl.

Universitetsansat

Når du bliver ansat som underviser og forsker på et af de danske universiteter, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i AC-overenskomsten og stillingsstrukturen.

Læs mere

Underviser på professionshøjskole mfl.

Når du bliver ansat som underviser på en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i en række regler og aftaler.

Læs mere

Forskningsmedarbejder på offentlig institution

Er du ansat som videnskabelig medarbejder på en offentlig forskningsinstitution, fx Kunstakademiet, visse museer, sektorforskningsinstitutioner eller GEUS, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i en række regler og aftaler.

Læs mere

Ansøgning om forskningsmidler

Mange ansøgninger om forskningsmidler følger den statslige overenskomst, hvad angår løn og feriegodtgørelse. Få overblik over, hvad der skal med i ansøgningen.

Ansøgning om forskningsmidler

Timelønnet underviser

Som timelønnet underviser på et universitet (undervisningsassistent), på en professionshøjskole eller en anden videregående uddannelsesinstitution, er du ansat efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

Timelønnet underviser
; ;