Til indhold

Ansat i udlandet

Har du fået job i udlandet, kan du få rådgivning i DM eller hos en af vores samarbejdspartnere. Dine vilkår og rettigheder er meget forskellige, alt efter om du bliver ansat af en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver.

Er du medlem af DM og skal arbejde i udlandet, kan du opnå gæstemedlemskab hos en af DM’s udenlandske søsterorganisationer i en kortere eller længere periode. En lokal fagforening kan ofte rådgive dig langt mere detaljeret om forholdene i pågældende land.

Hvis du ønsker gæstemedlemskab hos en af DM’s søsterorganisationer, kan du henvende dig direkte til organisationen og opgive dit DM-medlemsnummer.

Se listen over organisationer, der kan tilbyde DM-medlemmer et gæstemedlemskab

 • Ansat hos en dansk arbejdsgiver

  Når du arbejder eller skal arbejde i udlandet, er det vigtigt, at du får en ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at funktionærloven og ferieloven gælder for dit ansættelsesforhold.

  Dansk lovgivning gælder som udgangspunkt, hvis du har en dansk arbejdsgiver, men den gælder ikke automatisk, hvis du er udstationeret i længere tid, og så er det vigtigt, at dine rettigheder er formuleret i en kontrakt.

  Løn

  Normalt kan du selv forhandle med din kommende arbejdsgiver, om hvad du skal have i løn, hvis du skal ansættes af en privat arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver er offentlig gælder som udgangspunkt den overenskomst, du er ansat under.

  DM kan bistå dig i lønforhandlinger, og du kan få rådgivning om løn og vilkår ved ansættelse i udlandet.

  Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk

  Skattepligt

  Hvis du er udsendt af en dansk virksomhed, vil du normalt være skattepligtig i Danmark. Men da området er kompliceret, har DM oprettet en gratis hotline, hvor du som medlem kan kontakte DM’s eksterne skatterevisorer og få gratis råd om de mere oplagte udlandsrelaterede skattemæssige spørgsmål.

  Du kan også få rådgivning af mere omfattende karakter til en særlig fordelagtig pris.

  Læs mere om skatterådgivning hos Deloitte

 • Ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver

  Er du ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver, er du ikke omfattet af den danske funktionærlov. Derfor er det særlig vigtigt, at du sikrer dig en ansættelseskontrakt, der klart og tydeligt beskriver din løn og dine vilkår.

  Kontakt altid DM, inden du underskriver en kontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk

  Løn

  Normalt kan du selv forhandle med din kommende arbejdsgiver om, hvad du skal have i løn. Du bør undersøge oplysninger om leveomkostninger og om eventuelle obligatoriske eller nødvendige forsikringer i det pågældende land, og din løn bør fastsættes under hensyn til disse forhold.

  Skattepligt

  Dine skattemæssige forhold under et udlandsophold afhænger bl.a. af længden på dit ophold, om din familie flytter med, og om du fortsat har bolig i Danmark.

  DM har oprettet en gratis hotline, hvor du som medlem kan kontakte DM’s eksterne skatterevisorer og få gratis råd om de mere oplagte udlandsrelaterede skattemæssige spørgsmål. Du kan også få rådgivning af mere omfattende karakter til en særlig fordelagtig pris.

  Læs mere om skatterådgivning hos Deloitte

Ansat i Grønland

Se de vigtigste love, regler og overenskomster for ansatte i Grønland.

Læs mere
; ;