Til indhold

Øremærket barsel

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

DM arbejder for en mere ligelig fordeling af barslen, da der er flere fordele ved, at en del af barslen bliver øremærket partneren.

Som følge af EU's direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv er Danmark forpligtet til at indføre øremærkning af minimum to måneders barsel til hver forælder senest i 2022.

DM arbejder for mere ligelig fordeling af barslen mellem forældrene, og foreslår en ny barselsmodel, hvor forældrene ligestilles efter fødslen. Fordelen ved modellen er, at den understøtter et ligestillet forældreskab og har stor fleksibilitet, så den passer på mange forskellige familieformer.

Læs mere om DM´s forslag til en ny barselsmodel

Mere lige fordeling af barslen vil styrke ligestillingen mellem kønnene i forhold til løn, karrieremuligheder og rettigheder til samvær med barnet:

  • Arbejdsmarked: En mere lige fordeling af barselsorloven vil medvirke til at øge ligestillingen mellem kønnene ved at mindske uligheden i løn mellem mænd og kvinder, og styrke kvinders karrieremuligheder.
  • Rettigheder: Øremærkning af en del af barslen vil sikre faderen/medforælderens ret til en større del af orloven – og dermed samvær med barnet - end i dag.

Island, Norge og Sverige har allerede indført øremærket barsel, og her er erfaringerne, at faderen tager en markant større del af orloven. Senest er også Finland på vej med en lignende model. 

Læs Aleksandars beretning om at være far på barsel

Fordelen ved øremærkning og en mere lige fordeling af barslen

En øremærkning og mere lige fordeling af barslen vil komme både far/medforælderen, mor og barnet til gavn:

  • Faderens/medforælderens rettigheder styrkes: I dag er faderen/medforælderen kun sikret ret til 2 ugers orlov. Med DM´s model sikres hver forældre ret til 3 måneders orlov - og resten af orloven er til fri fordeling mellem forældrene.
  • Kvinders indtægt og muligheder på arbejdsmarkedet styrkes: I familier, hvor faderen tager en større del af barslen, tjener moderen flere penge i 2 til 4 år efter barnets fødsel. Hun er samtidig mindre ledig, især på den lange bane.
  • Barnet sikres tilknytning til begge forældre.

Hvad dækker den øremærkede barsel over?

Øremærkningen af barsel handler om øremærkningen af barselsdagpengene. Barselsdagpenge er offentligt finansieret, og fordelingen er derfor et politisk anliggende i forhold til at sikre lige rettigheder for begge forældre – og derigennem større lighed på arbejdsmarkedet.

Familierne kan stadig selv bestemme over en del af orloven, der ikke er øremærket.

Ligestilling

Her kan du læse om, hvordan DM arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet.

Læs mere