Til indhold

Sigtelinjer for dannelse i et digitaliseret samfund

Ekspertpanelet har drøftet digital dannelse og er enige om, at digital dannelse ikke kan løsrives fra anden dannelse eller forstås som en særlig form for dannelse men, at digital dannelse er en betoning af, at det er vigtigt at tage stilling til digital teknologi.

Ekspertpanelet har ikke brugt digital dannelse reduktionistisk eller sat digital dannelse lig med specifikke digitale færdigheder, der efterspørges i samfundet eller i en nær fremtid.

Ekspertpanelet har arbejdet med en forståelse af digital dannelse som en digital myndiggørelse, som handler om at:

  • give mennesker evne til at medskabe den fremtid, der opstår gennem udvikling og anvendelse af digitale teknologier. Det indbefatter en stillingtagen til digital teknologi, og en evne til at forstå den effekt, som digital teknologi har på en selv, ens nærmeste og på samfundet.
  • frygten for fremtidens digitale teknologier ikke skal håndteres med afstandtagen eller forbud, men med nysgerrighed, forståelse og (ud)dannelse. Det er vigtigt at lære alle at være digitalt nysgerrige og have mod på at afprøve digitale værktøjer og udnytte de nye muligheder, som teknologien giver.
  • give mennesker evnen til at træffe kvalificerede tilvalg og fravalg – og være kritiske og nysgerrige på digitale teknologier, herunder at forstå den indbyggede intentionalitet som algoritmer og computermodeller kommer med.