Til indhold

Øget forskning og tværsektorielt samarbejde skal styrke teknologiforståelse på alle uddannelsesniveauer

Teknologiforståelsen på tværs af alle uddannelsesniveauer skal styrkes. Her kan du læse vores ekspertpanels konkrete anbefalinger til, hvordan dette gøres.

En forudsætning for at styrke teknologiforståelse som faglighed på tværs af alle uddannelsesniveauer er, at international og national forskning på universitetsniveau formidles bredt til professionsuddannelserne og praksisoversættes, så undervisere på alle niveauer bliver i stand til at formidle teknologiforståelse. Det forudsætter et stærkt tværsektorielt forskningssamarbejde, hvor man i fællesskab definerer og udvikler teknologiforståelse som faglighed.

Ekspertpanelet anbefaler:

 • Der investeres i målrettet forskning i teknologiforståelse, der blandt andet skal øge viden om:
  • aktivt medborgerskab og demokrati i en digital samtid
  • succesfulde modeller for udvikling og implementering af fagligheden i alle uddannelser på alle niveauer
  • designprocesser, som inkluderer borgere og fagprofessionelle i udviklingen af nye digitale teknologier
 • Undervisere på alle niveauer i uddannelsessystemet sikres et obligatorisk videns-, kompetence- og kapacitetsløft, så de får de nødvendige forudsætninger til at løfte den nye teknologifaglighed ind i undervisningen.
 • Der skal sættes gang i et arbejde med at modernisere de modeller, vi bruger til at måle læring og tilrettelæggelse af undervisningsforløb på, så der kan måles på diversitet i stedet for afvigelser fra en median.
 • Der udvikles digitale formater og pædagogikker til at understøtte undervisningen i teknologiforståelse.
 • Der laves handlingsplaner for, hvordan teknologiforståelse som fag bedst kan integreres på alle uddannelsesniveauer.