Til indhold

En obligatorisk teknologiforståelsesfaglighed skal fremme åndsfrihed, ligeværd og aktivt demokratisk medborgerskab i et digitaliseret samfund

Teknologiforståelse er en faglighed, der skal give borgere forudsætninger for at forstå digitale teknologiers muligheder og konsekvenser. I en dansk kontekst handler teknologiforståelse om at kunne agere meningsfuldt med digitale teknologier på en sådan måde, at det fremmer åndsfrihed, ligeværd og aktivt demokratisk medborgerskab – det være sig i arbejdslivet og i privatlivet.

Idet digital teknologi i stigende grad påvirker vores hverdags- og arbejdsliv, skal den enkelte borger kunne udforske teknologiens muligheder og foretage tilvalg, men også kritisk og reflekteret kunne foretage fravalg i tilfælde af, at den digitale teknologi ikke er hensigtsmæssig for den enkelte borger, for fællesskabet eller for samfundet.

Teknologiforståelse forudsætter et fagsprog omkring digital teknologi. Vi skal med sproget kunne beskrive nye muligheder med digital teknologi, men også uhensigtsmæssige forhold som opstår i mødet mellem mennesker og teknologi. Sproget gør det muligt på demokratisk vis at drøfte teknologiens muligheder og problemer samt ikke mindst at drøfte samfundsudviklingen i lyset af øget digitalisering. Gennem anerkendende samtaler kan vi udøve et ligeværdigt og aktivt medborgerskab præget af åndsfrihed.

Ekspertpanelets vision er, at alle borgere bliver i stand til at tage aktiv del i en bæredygtig digitalisering af samfundet. Digitaliseringen af samfundet vedkommer ikke alene borgere med teknisk indsigt og bør være et anliggende for alle. Med teknologiforståelse kan alle borgere deltage aktivt og kritisk i de prioriteringer og de omstillinger, som sker i digitaliseringen af samfundet og i de enkelte borgeres eget liv.

Ekspertpanelet ønsker, at alle borgere skal kunne foretage fagligt funderede tilvalg og fravalg af digital teknologi ud fra egne forestillinger om det meningsfulde og gode liv. Dermed støtter ekspertpanelet op om et deltagende demokrati, der udstrækker sig i det digitale, hvor det er en borgerpligt og rettighed at deltage på lige fod med andre.

Ekspertpanelet anbefaler:

  • Undervisningsministeriets forsøgsfag i teknologiforståelse gøres til en obligatorisk faglighed for alle børn, efter at forsøgsperioden på tre år er afsluttet.