Til indhold

En bredspektret folkeoplysning skal sikre en digital myndiggørelse af alle borgere i Danmark

Digitale teknologier fylder meget i vores samfund, og derfor er det vigtigt med en ny folkeoplysning.

Alle borgere skal have mulighed for at træffe et oplyst og kvalificeret tilvalg og fravalg af digital teknologi og besidde evnen til meningsfuldt at anvende digital teknologi.

Den teknologiske udvikling påvirker måden, vi indretter hele vores samfund på og rammer meget bredere end uddannelsesverdenen. Derfor er der behov for en ny folkeoplysning, så vi sikrer, at alle borgere har mulighed for at leve meningsfulde, frie og gode liv i et digitaliseret samfund.

Gennem landsdækkende og lokale initiativer skal hele befolkningens forudsætninger og muligheder for at deltage i folkelige diskussioner om medbestemmelse, fællesskab og demokrati i en digital samtid øges.

Vi skal som civilsamfund og fra politisk hold tage ansvar for, at vi som myndige borgere udvikler en fundamental forståelse for og kritisk stillingtagen til brugen af de digitale teknologier.

Ekspertpanelet anbefaler:

  • Der skal sættes gang i nye folkeoplysende initiativer om digitalisering og digital teknologi. Foreninger, fagforeninger, højskoler, aftenskoler, efterskoler, almennyttige boligselskaber, kultur-, fritids- og sportsforeninger, NGO’er, folkeuniversitet, Danmarks Radio og andre medier, samt store fonde med samfundsmæssige perspektiver, skal tage ansvar og aktiv del i det folkeoplysende arbejde.
  • Der udvikles et nationalt uddannelsesinitiativ om digitale teknologier, herunder brugen af data, der skal klæde den brede befolkning på til at forstå, anvende og tage kritisk stilling til centrale elementer i udviklingen og i deres eget liv.