Til indhold

Alle uddannelser og alle fagligheder skal inkludere emnet teknologiforståelse som en del af fagligheden

Teknologiforståelse er en faglighed, men også en del af alle andre fagligheder. Det sker, når digitale teknologier påvirker vores måde at tilgå, behandle og forstå faglige problemstillinger indenfor alle fag. Derfor bør alle uddannelser og alle fagligheder inkludere teknologiforståelse som en integreret del af deres faglighed.

Ekspertpanelets vision er, at alle uddannelser og fagligheder inddrager det digitale perspektiv i relation til fagets egen grundfaglighed. Alle skal kunne anvende nye digitale teknologier til at søge ny viden og nye indsigter indenfor den faglige horisont og samtidig kritisk kunne eftergå andres anvendelse af digitale teknologier indenfor fagfeltet. Således vil alle fagprofessionelle i fremtiden kunne arbejde kritisk med digitale teknologier og aktivt kunne bidrage til at forbedre teknologierne.

Digitalisering af fagfelter og dermed af samfundet skal bygge på en kollektiv proces, hvor alle fagprofessionelle deltager.

Ekspertpanelet anbefaler:

  • Teknologiforståelse gøres til en obligatorisk og sammenhængende faglighed i alle uddannelser og på alle niveauer i uddannelsessystemet.
  • Alle uddannelsesniveauer og uddannelsesretninger skal sætte gang i arbejdet med at definere og inkludere teknologiforståelse i uddannelsens konkrete indhold og retning.
  • Uddannelsestiltag i relation til digital dannelse skal også have fokus på en kritisk reflekteret forståelse af de digitale platforme. En sådan kritisk reflekteret forståelse bør indgå i uddannelsesinstitutionernes egen praksis og i forhold til de digitale værktøjer, de tager i anvendelse.
  • Erhvervslivet opfordres til at gå sammen i partnerskaber for at definere og imødekomme aktuelle efter- og videreuddannelsesbehov for deres medarbejdere i relation til teknologiforståelse. Partnerskaberne kan indgå samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner.
  • Danmark bør understøtte udviklingen af digitalt undervisningsmateriale på dansk. Danmark er så lille et sprogområde, og engelsksprogede systemer dominerer teknologiforståelsen. Derfor er der brug for kulturstøtte til at få udviklet et digitalt undervisningsmateriale.
  • Erhvervsministeriet skal understøtte en konkurrencedygtig branche omkring udvikling af digitale læremidler til hele uddannelsessystemet baseret på den danske pædagogiske og didaktiske tradition for læring og undervisning. Det skal ske i et tæt samspil mellem udviklings- og aftagersiden.