Til indhold

Alle studerende skal erhverve sig professionsbaserede kompetencer

Der er stort samfundsmæssigt fokus på de såkaldte STEM uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og en fortsat udvikling af det digitale samfund sættes ofte lig med fokuserede it-faglige kompetencer.

Men der er også et behov for bredere it-faglige kompetencer, hvor it-fagligheden også omfatter kritiske og refleksive elementer. Nogle fag forudsætter kodning, andre fag forudsætter afkodning: At kunne genfortolke sit fag i lyset af forandringer i det digitale samfund.

De studerende på professionsuddannelserne skal lære at forstå, hvordan vi forbruger, producerer og distribuerer viden i fagene samt at forstå mangfoldigheden af kulturelle og teoretiske kilder, som er baggrunden for megen digital udvikling.

Værdiskabelsen ligger netop i den fagspecifikke og undersøgende udvikling mere end i adgang til, og forbrug af it.

Ekspertpanelet anbefaler:

  • Teknologiforståelse skal begrebsliggøres og eksemplificeres i relation til professionsspecifikke problemstillinger.
  • Studerendes og medarbejderes faglige myndighed og indflydelse på it-løsninger i deres daglige arbejde skal sikres. Det er nødvendigt, at medarbejdernes grundfaglighed tages alvorligt, og at der sikres dialog og samspil mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladserne. Nødvendige efter- og videreuddannelsesinitiativer knyttet til grundfagligheden skal identificeres.
  • De drivende idéer, der ligger til grund for uddannelserne, skal løbende genbesøges og diskuteres i relation til professionernes udvikling og deres indflydelse på samfundsudviklingen.