JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Dannelse i et digitaliseret samfund

Digital dannelse

Her kan du læse rapporten, som ekspertpanelet har udarbejdet om dannelse i et digitaliseret samfund.

Forord

Den digitale og teknologiske udvikling ændrer som intet andet i disse år vores uddannelser, vores arbejds- og privatliv og skubber til vores samfundsinstitutioner, vores demokrati og demokratiopfattelse.

Vi skal løbende være opmærksomme på, hvad udviklingen egentlig betyder, og hvilken indflydelse den har på vores liv uanset, om vi taler om sociale medier, digitale platforme eller kunstig intelligens.

Den digitale udvikling har indtil nu været drevet af, hvad der teknisk er muligt, og digitaliseringen har i nogen grad været en integreret del af vækstdagsordenen, hvor kommercielle interesser har drevet den eksplosive udvikling. Men den digitale udvikling skal ikke styres af, hvad der teknisk kan lade sig gøre. Den skal styres af demokratiske grundværdier, vores fælles visioner for fremtidens samfund.

Derfor skal vi klædes på til at forstå og være kritiske overfor de digitale teknologier, der bliver en større del af vores arbejds- og privatliv, så vi kan udnytte de muligheder udviklingen skaber og sørge for at alle borgere i alle aldre kan leve meningsfulde og gode liv i et digitaliseret samfund.

Ekspertpanelet blev etableret på den grundopfattelse, at det digitale er blevet en forudsætning for at være borger i Danmark og for demokratisk deltagelse. Det danske uddannelsessystem, med sin tradition for åndsfrihed, ligeværd og demokrati, har en unik mulighed for at indtage en central rolle i den digitale udvikling til gavn for alle. Vi skal udnytte vores stærke dannelsestradition og sætte den aktivt i spil i den digitale udvikling.

Alle niveauer og alle uddannelsesretninger i det danske uddannelsessystem, fra grundskolen til universiteter og efteruddannelse, har en rolle i at myndiggøre borgerne til at leve meningsfulde og gode liv i en digitaliseret verden. Samtidig skal vi i fællesskab løfte ansvaret for den digitale dannelse i et tæt samarbejde mellem politikere, myndigheder, uddannelsesinstitutioner, forskere, organisationer og erhvervsliv.

Ekspertpanelet har formuleret sigtelinjer for dannelse i et digitaliseret samfund og en række anbefalinger, der kan medvirke til at sikre, at alle får forudsætninger til at forstå den digitale udvikling og kan agere som aktive og myndige medborgere i et demokratisk samfund.

Anbefalingerne kan ikke stå alene, men de sætter en retning, som vi mener, at vi bør bevæge os i i de kommende år.