Til indhold

Atypisk beskæftigelse og prekarisering

DM
© Lasse Martinussen

Arbejdsmarkedet i Danmark udvikles og udfordres af nye atypiske beskæftigelsesformer. DM arbejder politisk for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medlemmer, der er i atypisk beskæftigelse.

’Atypisk beskæftigelse’ dækker som begreb over alt andet end fastansættelse på fuld tid. Derfor er atypisk beskæftigelse ikke nødvendigvis et problem og op mod 30 procent af det danske arbejdsmarked er i denne forstand atypisk. Det drejer sig fx om selvstændige, tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser. En andel af dem, der er i atypisk beskæftigelse er det desværre ufrivilligt, da de oplever usikkerhed forbundet med arbejdsvilkårene. Processen hvor disse usikre arbejdsvilkår vokser kaldes ’prekarisering’. Meget dansk arbejdsmarkedsregulering tager udgangspunkt i den ordinære fastansættelse og derfor har personer i atypisk beskæftigelse ofte svagere arbejdsmarkedsbeskyttelse.

DM arbejder fokuseret på at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medlemmer i både ordinær og i atypisk beskæftigelse. På det kollektive plan via lovgivning og overenskomster samt på det individuelle plan, hvor DM sikrer, at lovgivningen overholdes og at medlemmer får god rådgivning. Nedenfor kan du læse om de større indsatser, men også individuel rådgivning kan være meget vigtig. Læs et eksempel på dette 

Det gør DM for atypisk beskæftigede

  • DM har fået markant indflydelse på de nye dagpengeregler for selvstændige, freelancere og personer, der kombinerer beskæftigelsesformer således, at de bliver sidestillet med lønmodtagere i dagpengesystemet. Loven trådte i kraft 1. oktober 2018. Læs også: Nyt dagpengesystem for selvstændige
  • DM arbejder løbende på at sikre stabile bevillinger til undervisnings- og forskningssektoren samt til kulturområdet, hvor udfordringerne er særligt store. DM har fået markant indflydelse på bevillingssystemet for universiteterne. Læs mere. DM driver endvidere en kampagne mod de 2 % besparelser, der med det såkaldte omprioriteringsbidrag medfører, at det bliver sværere at fastansætte folk. Læs mere
  • DM stillede i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger i 2018 bl.a. krav om bedre sikring af atypisk ansatte. Det var bl.a. krav om forbedring af pension til ph.d.-stipendiater og forbedrede barselsrettigheder til postdocs. Vi kom igennem med kravene, og det er vi glade for, fordi der for disse grupper var tale om vilkår, som var væsentligt dårligere end for andre overenskomstansatte. DM stillede også krav om overenskomstdækning af de timelønsansatte på hele undervisnings- og forskningsområdet. Kravet har ført til, at vi blev enige om, at der i overenskomstperioden skal forhandles om overenskomstdækning af timelønnet undervisning på statens område. Vi ser dette som en start til at arbejde for forbedringer for disse grupper. Herudover havde DM en række krav, som mere generelt handlede om at forbedre vilkårene for tidsbegrænset ansatte og andre ansatte med løs tilknytning og uden overenskomstdækning. De krav kom vi ikke igennem med. Læs mere
  • DM rejser løbende debatten om atypisk beskæftigelse og prekarisering via landsdækkende medier. Det gøres bl.a. ved at dataunderbygge debatten via analysenotater om fx tidsbegrænsede ansættelser. Læs mere
  • DM har støttet forskningen bag bogen ’Prekarisering - og akademisk arbejde. Læs mere
  • DM organiserer atypisk beskæftigede i bl.a. Forum for fremtidens magister-arbejdsmarked, Forum for midlertidigt ansatte forskere og Landsklubben for selvstændige og freelancere. DM støtter endvidere ph.d.-studerendes fællesorganisation i Danmark PAND samt initaitivet Flexwerker, der bl.a. mobiliserer selvstændige og tidsbegrænset ansatte i den private sektor til at udarbejde et fælles magasin og en ny stemme i debatten.

Kontakt DM, hvis du har brug for rådgivning om atypiske arbejdsvilkår

Kontakt

Har du spørgsmål til DM's politiske arbejde med atypisk beskæftigelse og prekarisering kontakt politisk konsulent Christian Damholt.

Christian Damholt

Politisk seniorrådgiver