Til indhold

Værdien af kultur

Hvad er værdien af kulturen? Alt for ofte når det diskuteres i den offentlige debat, er fokus snævert på det økonomiske afkast – måske fordi det er nemmere at sætte kroner og ører på.

Men den fulde værdi af kulturen findes kun, hvis man også medtager andre effekter. I denne analyse undersøger Dansk Magisterforening (DM) hvilke afledte effekter, der er ved et rigt kulturliv.

Analysens hovedpunkter

  • Der foregår jævnligt en debat om effekten af de offentlige investeringer i kulturlivet, men det er en størrelse, der er meget svær at fastsætte, hvis man skal se udover et snævert økonomisk perspektiv.
  • Forskningen viser dog en lang række af afledte effekter og eksternaliteter af kulturlivet, som alle giver et afkast tilbage til samfundet.
  • Det gælder blandt andet økonomiske effekter som folkesundhedseffekter og lokale økonomiske effekter som øget turisme. Men også individuelle velfærdseffekter og samfundsmæssige effekter som kulturens uddannende effekt og dens aktiverende effekt på borgerne som er gunstig for styrkelsen af demokratiet. 

Værdien af kultur

Læs analysen
; ;