Til indhold

Trivsel blandt ph.d.-studerende på danske universiteter

Man standing beside table using laptop
© Jacky Chiu

Tallene er indsamlet i forbindelse med DM og Ph.d. Association Network of Denmark’s (PAND) undersøgelse af arbejdslivet blandt ph.d.-studerende i Danmark. Undersøgelsen fokuserer blandt andet på temaer som trivsel, kollegiale relationer, karriereforventninger og konsekven-serne af Covid-19.

Analysens hovedpunkter

  • En større gruppe ph.d.-studerende oplever uklarhed i forventninger og en del har overvejet at droppe ud.
  • d.-studerende føler sig i overvejende grad i stand til at diskutere de svære sider af deres arbejdsliv med deres vejledere og ph.d.-studerende kolleger
  • De ph.d.-studerende oplever i mindre grad, at de kan dele deres holdninger og bekymringer med ældre kolleger og ph.d.-skoleledere.
  • En stor del af de ph.d.-studerende har oplevet arbejdsrelateret psykisk belastning inden for de sidste fire uger.

Trivsel blandt ph.d.-studerende på danske universiteter

Læs analysen
Man standing beside table using laptop
© Jacky Chiu