Til indhold

Status på forlængelser af ph.d.-studerende under Covid-19

Female student suffering from headache in library
© Andrea Piacquadio

Coronakrisen og den efterfølgende nedlukning har ramt ph.d.-studerende ved de danske universiteter hårdt. Mange er forsinkede eller har måttet ændre i deres forskningsprojekt. I den følgende analyse gør DM status over konsekvenserne for de ph.d.-studerende og behovet for forlængelser.

Analysens hovedpunkter:

  • Størstedelen af de ph.d.-studerende forventer stadig en forsinkelse. 51% forventer mellem 2 og 4 måneders forsinkelse. 12% melder om ingen forsinkelse og 12% svarer, at de ikke er klar over, om de er forsinkede.
  • Af de adspurgte svarer over 90%, at de ikke har modtaget midler til en forlængelse
  • Af gruppen som enten melder om forsinkelse eller ikke ved om de er forsinkede, forventer 10% at modtage en finansieret forlængelse, mens 51% svarer at de ikke gør.
  • 66% svarer, at de må lave større eller mindre ændringer i deres projekt, mens 59% svarer, at nedlukningen har negative konsekvenser for kvaliteten af deres ph.d.

Status på forlængelser af ph.d.-studerende under Covid-19

Læs analysen
Female student suffering from headache in library
© Andrea Piacquadio