Til indhold

Optaget på humaniora vil også falde fremover

Antallet af optagne på humanistiske videregående uddannelser er faldet år for år siden 2013 – på trods af et voksende antal unge i samme periode.

Alt tyder på, at denne udvikling kun vil fortsætte, dels fordi der i fremtiden vil være færre unge, dels på grund af den faldende popularitet. I denne analyse belyser Dansk Magisterforening (DM) udviklingen i optaget på de humanistiske bacheloruddannelser.

Analysens hovedpunkter:

  • Optaget på humanistiske videregående uddannelser er siden 2013 faldet med 40 procent.
  • Set i lyset af en demografisk udvikling, der har betydet flere danskere i alderen 18-29 år, er faldet i optaget endnu mere foruroligende – foruden den demografiske ændring havde faldet været på 51 procent.
  • Antallet af 18-29-årige danskere forventes ifølge Danmark Statistiks befolkningsfremskrivninger at falde frem til 2035. Dette vil betyde et yderligere fald i optaget på humaniora på mindst 8, hvis udviklingen ikke vender.  

Optaget på humaniora vil også falde fremover

Optag På HUM 2021
; ;