Til indhold

Kortlægning af potentielle adfærdsaspekter ved ændringer af SU-systemet

© Brooke Cagle

SU'en er jævnligt til debat. Et uafhængigt forskerpanel nedsat af DM har konkluderet, at lavere SU og højere lån påvirker unges adfærd, når det kommer til optag, uddannelsesvalg, gennemførselstid og frafald. Derudover er forskerne enige om, at SU-ændringer vil have størst effekt på unge fra mindre velstillede hjem.

I 2016 har SU’en været til debat. I kølvandet på denne debat har Dansk Magisterforening
(DM) nedsat et uvildigt panel af forskere med henblik på at opnå en nuancering af debatten.

Panelets formål er at kortlægge, hvad forskningen indikerer, at SU har af betydning for de unges uddannelsesvalg, optag, social mobilitet, gennemførsel og frafald samt økonomi.

Medlemmer af panelet: Professor Palle Rasmussen AAU, Professor Martin D. Munk AAU, Professor Jacob Nielsen Arendt KORA, Lektor Rie Thomsen AU, Ph.d. Jakob Rathlev EVA.

I SU-forskerpanelets notat fremgår det, at lavere SU og højere lån påvirker unges adfærd, når det kommer til optag, uddannelsesvalg, gennemførselstid og frafald. Derudover er forskerne enige om, at SU-ændringer vil have størst effekt på unge fra mindre velstillede hjem.

Kortlægning af potentielle adfærdsaspekter ved ændringer af SU-systemet

Læs rapporten
© Brooke Cagle
; ;