Til indhold

Regler og kriterier for din sektor

Få overblikket over sektorer i DM pr. 1. januar 2022 og hvilken sektor, du tilhører.

 • DM Offentlig

  Medlemsgruppe:
  Offentligt ansatte i kommuner, regioner og stat samt enkelte selvstændige institutioner med ansættelsesvilkår der minder om offentligt ansatte.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 11 bestyrelsesmedlemmer og op til 14 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 10 og højest 20 stillere

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Offentlig?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Sune Bach, på sunebach@yahoo.dk / 60 62 58 29 eller Christian Lundager fra DM's sekretariat på cl@dm.dk eller 38 15 67 64.

  Læs, hvordan det er at være politisk aktiv i DM som offentligt administrativt ansat

 • DM Privat

  Medlemsgruppe:
  Privatansatte i virksomheder, som ikke arbejder inden for kultur- eller civilsamfundsområdet

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Privat?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Pernille Grue, på pernille@grue.eu / 20 65 74 05 eller Kim Melander Jensen fra DM's sekretariat på kmj@dm.dk eller 38 15 67 71.

  Læs, hvordan det er at være privatansat og politisk aktiv i DM

 • DM Universitet, Forskning og uddannelse

  Medlemsgruppe:
  Ansatte på universiteter samt andre undervisningsinstitutioner og offentlige forskningsinstitutter.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Universitet, Forskning og uddannelse?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Olav W. Bertelsen, på olavb@cs.au.dk / 20 58 61 20 eller Jens Vraa Jensen fra DM's sekretariat på jvj@dm.dk eller 38 15 66 35.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 16 bestyrelsesmedlemmer og op til 19 suppleanter
  • Mindst 10 og højest 20 stillere

  Valget til DM Universitet, Forskning og uddannelse

  Valget til DM Universitet, Forskning og Uddannelse foregår via en opdeling af sektorens medlemmer i en række valgområder, der hver er tildelt et antal kandidater:

  • KU - HUM/TEO 1
  • KU - SAMF/JUR 1
  • KU – SUND 1
  • KU – SCIENCE 1
  • AU – NAT/TECH/HEALTH 2
  • AU – Arts/BSS 2
  • SDU 1
  • RUC 1
  • AaU 1
  • DTU 1
  • CBS 1
  • ITU 1
  • GEUS/DIIS/Forsvarsakademiet 1
  • KMIN (Kulturuddannelser) 1

  Når en liste opstiller, skal den angive, hvilken valgkreds den stiller op i.

  Opstillede kan og skal stille op i én valgkreds. Alle medlemmer kan stemme i et selvvalgt valgområde – eller i en helt anden sektor.

  I hver valgkreds vælges der, foruden det antal mandater bestyrelsen på forhånd har tildelt valgkredsen, et antal listesuppleanter højst svarende til dette.

 • DM Kultur

  Medlemsgruppe:
  Ansatte inden for kulturområdet på både det private og offentlige arbejdsmarked.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Kultur?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Erik S. Christensen, på ech@kystmuseet.dk / 22 89  92 38 eller Mads Flyvholm fra DM's sekretariat på maf@dm.dk eller 38 15 66 80.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 9 bestyrelsesmedlemmer og op til 12 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere
 • DM Civilsamfund

  Medlemsgruppe:
  Ansatte i NGO’er og andre almennyttige organisationer.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Civilsamfund?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Claudia Hage, på claudiahage11@gmail.com / 30 27 30 40 eller Kim Melander Jensen fra DM's sekretariat på kmj@dm.dk eller 38 15 67 71.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere
 • DM Professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser

  Medlemsgruppe:
  Ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Professionshøjskole, erhvervsakademier og maritime uddannelser?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Tommy Dalegaard Madsen, på tdm@kp.dk / 41 89 77 71 eller Christina Vandborg fra DM's sekretariat på cva@dm.dk eller 38 15 67 26.

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 11 bestyrelsesmedlemmer og op til 14 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste (se uddybning nederst på siden)
  • Mindst 10 og højest 20 stillere

  Valget til DM Professionshøjskoler, erhvervsakademiker og maritime uddannelser

  DM Professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser har i deres vedtægter en bestemmelse om, at kandidaterne indtræder på bestyrelsesposter i mandatrækkefølge.

 • DM Leder

  Medlemsgruppe:
  Ledere som har indstillingsret ift at ansætte og afskedige medarbejdere

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Leder?

  Kontakt formand for DM Leder, Nina Hallgren, på ninalouisehallgrensteinrud@gmail.com / 26 39  69 65 eller Annette Schmidt Højby fra DM's sekretariat på anh@dm.dk / 38 15 67 27

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere

  Læs, hvordan det er at være leder og politisk aktiv i DM

 • DM Selvstændig

  Medlemsgruppe:
  Medlemmer, hvis hovedindkomst kommer fra selvstændigt erhverv og/eller freelance-virksomhed.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Selvstændig?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Helle S. Idland, på helleidland@gmail.com / 26 21  94 50 eller Charlotte Drachmann Jørgensen fra fra DM's sekretariat på cdj@dm.dk / 38 15 66 81.

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 8 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere
 • DM Studerende

  Medlemsgruppe:
  Studerende ved landets universiteter

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 11 bestyrelsesmedlemmer og op til 14 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere
 • DM Pensionist

  Medlemsgruppe:
  Pensionerede medlemmer af DM

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 8 suppleanter
  • Opstillingsform: Enkeltkandidater (se uddybning nedenfor)
  • Mindst 2 og højest 20 stillere

  Valget til DM Pensionist

  Ved valget til DM Pensionist er der fire valgkredse: Nordjylland, Midtjylland, Fyn/Sydjylland samt Øst.

  Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme i én selvvalgt valgkreds. Når kandidater stiller op, skal de angive, hvilken valgkreds, de ønsker at stille op i.

  Opstillede kan og skal stille op i én valgkreds.

  Ved tildelingen af de 5 mandater, tildeles minimum ét mandat til hver valgkreds, hvor der er opstillet kandidater. Dog tildeles Øst minimum 2 kandidater.