Til indhold

Hvordan stemmer jeg til valget?

Hvis du er medlem af DM og er stemmeberettiget, modtager du, når valget åbner, en stemmeseddel via den mailadresse, som du har oplyst til DM.

Afstemning til valget foregår udelukkende elektronisk.

Du kan også stemme til valget med dit NemID: Stem med NemID

Valgkomitéen overvåger valget og står for stemmeoptællingen. Valgresultatet offentliggøres 19. november 2021 på DM’s hjemmeside.

Hvornår er sidste frist for at stemme?

Valget starter 25. oktober 2021 kl. 12, og du skal have afgivet din stemme senest 18. november 2021 kl. 10.

Hvem kan jeg stemme på?

I valgperioden kan du stemme på de opstillede kandidater til hovedbestyrelsen og de politiske sektorer. Da der til formandsvalget kun er opstillet én kandidat er denne valgt som formand ved fredsvalg.

Se de opstillede kandidater

Alle bestyrelser vælges ved direkte valg af og blandt foreningens medlemmer. Alle ordinære medlemmer af DM har én stemme til hovedbestyrelsesvalget og én stemme til sektorbestyrelsesvalget.

Til sektorbestyrelsesvalget kan alle ordinære medlemmer af DM afgive én stemme til én selvvalgt sektorbestyrelse jf. vedtægter for de politiske sektorer.