Til indhold

Regler og kriterier for din sektor

Få overblikket over sektorer i DM pr. 1. januar 2022 og hvilken sektor, du tilhører. Læs også om regler og kriterier, hvis du gerne vil stille op til en bestyrelse i DM og bidrage til det vigtige politiske arbejde.

 • DM Offentlig

  Medlemsgruppe:
  Offentligt ansatte i kommuner, regioner og stat samt enkelte selvstændige institutioner med ansættelsesvilkår der minder om offentligt ansatte.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 11 bestyrelsesmedlemmer og op til 14 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 10 og højest 20 stillere

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Offentlig?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Sune Bach, på sunebach@yahoo.dk / 60 62 58 29 eller Christian Lundager fra DM's sekretariat på cl@dm.dk eller 38 15 67 64.

  Læs, hvordan det er at være politisk aktiv i DM som offentligt administrativt ansat

 • DM Privat

  Medlemsgruppe:
  Privatansatte i virksomheder, som ikke arbejder inden for kultur- eller civilsamfundsområdet

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Privat?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Pernille Grue, på pernille@grue.eu / 20 65 74 05 eller Kim Melander Jensen fra DM's sekretariat på kmj@dm.dk eller 38 15 67 71.

  Læs, hvordan det er at være privatansat og politisk aktiv i DM

 • DM Universitet, Forskning og uddannelse

  Medlemsgruppe:
  Ansatte på universiteter samt andre undervisningsinstitutioner og offentlige forskningsinstitutter.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Universitet, Forskning og uddannelse?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Olav W. Bertelsen, på olavb@cs.au.dk / 20 58 61 20 eller Jens Vraa Jensen fra DM's sekretariat på jvj@dm.dk eller 38 15 66 35.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 16 bestyrelsesmedlemmer og op til 19 suppleanter
  • Mindst 10 og højest 20 stillere

  Valget til DM Universitet, Forskning og uddannelse

  Ved valget til DM Universitet, Forskning og uddannelse er der 10 valgkredse med følgende maksimale antal kandidater, der efter stemmeafgivningen kan tildeles hver valgkreds:

  • KU 4
  • AU 4
  • SDU 1
  • RUC 1
  • AaU 1
  • DTU 1
  • CBS 1
  • ITU 1
  • GEUS 1
  • KMIN 1

  Når en liste opstiller, skal den angive, hvilken valgkreds, den stiller op i.

  Opstillede kan og skal stille op i én valgkreds. Alle medlemmer kan stemme i et selvvalgt valgområde – eller i en hel anden sektor.

  I hver valgkreds vælges der foruden det antal mandater, bestyrelsen på forhånd har tildelt valgkredsen, et antal listesuppleanter højst svarende til dette.

 • DM Kultur

  Medlemsgruppe:
  Ansatte inden for kulturområdet på både det private og offentlige arbejdsmarked.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Kultur?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Erik S. Christensen, på ech@kystmuseet.dk / 22 89  92 38 eller Mads Flyvholm fra DM's sekretariat på maf@dm.dk eller 38 15 66 80.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 9 bestyrelsesmedlemmer og op til 12 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere
 • DM Civilsamfund

  Medlemsgruppe:
  Ansatte i NGO’er og andre almennyttige organisationer.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Civilsamfund?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Claudia Hage, på claudiahage11@gmail.com / 30 27 30 40 eller Kim Melander Jensen fra DM's sekretariat på kmj@dm.dk eller 38 15 67 71.

  Info om sektoren:

  • Der skal vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere
 • DM Professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser

  Medlemsgruppe:
  Ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Professionshøjskole, erhvervsakademier og maritime uddannelser?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Tommy Dalegaard Madsen, på tdm@kp.dk / 41 89 77 71 eller Christina Vandborg fra DM's sekretariat på cva@dm.dk eller 38 15 67 26.

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 11 bestyrelsesmedlemmer og op til 14 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste (se uddybning nederst på siden)
  • Mindst 10 og højest 20 stillere

  Valget til DM Professionshøjskoler, erhvervsakademiker og maritime uddannelser

  DM Professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser har i deres vedtægter en bestemmelse om, at kandidaterne indtræder på bestyrelsesposter i mandatrækkefølge.

 • DM Leder

  Medlemsgruppe:
  Ledere som har indstillingsret ift at ansætte og afskedige medarbejdere

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Leder?

  Kontakt formand for DM Leder, Nina Hallgren, på ninalouisehallgrensteinrud@gmail.com / 26 39  69 65 eller Annette Schmidt Højby fra DM's sekretariat på anh@dm.dk / 38 15 67 27

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere

  Læs, hvordan det er at være leder og politisk aktiv i DM

 • DM Selvstændig

  Medlemsgruppe:
  Medlemmer, hvis hovedindkomst kommer fra selvstændigt erhverv og/eller freelance-virksomhed.

  Hvis du vil vide mere om at være politisk aktiv i DM Selvstændig?

  Kontakt politisk aktiv i DM, Helle S. Idland, på helleidland@gmail.com / 26 21  94 50 eller Charlotte Drachmann Jørgensen fra fra DM's sekretariat på cdj@dm.dk / 38 15 66 81.

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 8 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 2 og højest 20 stillere
 • DM Studerende

  Medlemsgruppe:
  Studerende ved landets universiteter

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 11 bestyrelsesmedlemmer og op til 14 suppleanter
  • Opstillingsform: Liste
  • Mindst 10 og højest 20 stillere
 • DM Pensionist

  Medlemsgruppe:
  Pensionerede medlemmer af DM

  Hvis du gerne vil stille op:

  • Der skal vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 8 suppleanter
  • Opstillingsform: Enkeltkandidater (se uddybning nedenfor)
  • Mindst 2 og højest 20 stillere

  Valget til DM Pensionist

  Ved valget til DM Pensionist er der fire valgkredse: Nordjylland, Midtjylland, Fyn/Sydjylland samt Øst.

  Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme i én selvvalgt valgkreds. Når kandidater stiller op, skal de angive, hvilken valgkreds, de ønsker at stille op i.

  Opstillede kan og skal stille op i én valgkreds.

  Ved tildelingen af de 5 mandater, tildeles minimum ét mandat til hver valgkreds, hvor der er opstillet kandidater. Dog tildeles Øst minimum 2 kandidater.