Til indhold

Praktiske oplysninger

Hvis du har tilmeldt dig kongres den 11. – 12. juni, vil du modtage en mail med praktiske oplysninger den 3. juni.

Lokation

CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København
Transport

Transport

CPH Conference ligger 5 min til fods fra Københavns hovedbanegård.

Der er begrænsede muligheder for parkering, så vi anbefaler, at man tager det offentlige til kongressen. Hvis man tager bilen, er der mulighed for parkering i DGI’s parkering hus (indgang via Staldgade). Parkering betales via EasyPark app og vil ikke blive refunderet af DM.

Refusion

Du kan få dækket dine transportudgifter i forbindelse med kongressen ud fra de gældende regler for politiskvalgte i DM. Læs de gældende regler her
Udfyld refusionsblanketten og send den til dme@dm.dk senest mandag den 27. juni 2022. 

Download refusionsblanket

Overnatning

Hvis du i din tilmelding til kongressen har tilkendegivet, at du ønsker overnatning, sender vi dig yderlig information den 3. juni. 

Kosthensyn og allergier

Vi vil orientere CPH Conference om de kosthensyn og allergier, som der er oplyst ved tilmeldingen. Du skal selv orientere Cph Conference om, at du har en specifik allergi eller kosthensyn ved ankomst. Det kan vi pga. databehandlerloven ikke gøre.

Kongressen er digital

Vi vil benytte en webbaseret platform, hvor al kongres materiale, talerrække, afstemning mm. vil ligge. Ligeledes vil ændringsforslag og resolutioner skulle udarbejdes og indsendes digitalt. Du forventes derfor at medbringe egen smartphone, tablet eller bærbar computer, som du kan arbejde på. DM stiller ikke tablets til rådighed.

Foto

Der vil blive filmet og tages billeder på kongressen. Hvis du ikke ønsker at være med på film eller billeder, bedes du kontakte arrangørerne ved ankomst.

Vigtige datoer og frister:

4. april: DM’s principprogram, kongressens forretningsorden og hovedbestyrelsens forslag til ændringer af DM’s vedtægt og reservefondens vedtægt samt til arbejdsprogram offentliggøres på dm.dk/kongres og sendes til de delegerede sammen med guide og skabeloner til at stille evt. ændringsforslag. Bemærk, at kun hovedbestyrelsen kan stille ændringsforslag til reservefondens vedtægt, men delegerede kan stille ændringsforslag til de øvrige dokumenter.

7. april: Frist for tilmelding til den fysiske kongressamling.

28. april: Frist for de delegeredes eventuelle ændringsforslag til principprogram, forretningsorden, vedtægt samt arbejdsprogram.

11. maj: Alle indkomne ændringsforslag udsendes til de delegerede sammen med hovedbestyrelsens stillingtagen til dem.

19. maj: Digitalt debatmøde om alle indkomne ændringsforslag til forretningsorden, principprogram, vedtægt og reservefondens vedtægt. (Arbejdsprogram behandles først på den fysiske samling)

20. maj: Frist for at indsende ændringsforslag til ændringsforslag på baggrund af den digitale debat – disse skal være mundtligt fremsat under selve debatmødet

26.-29. maj: Skriftlig afstemning om ændringsforslag til forretningsorden, principprogram, vedtægt og reservefondens vedtægt.

3. juni: Praktiske oplysninger samt dagsorden og bilag til den fysiske del af kongressamlingen udsendes til de kongresdelegerede

11.-12. juni 2022: Den fysiske del af kongressamlingen afholdes i DGI-byen i København, hvor bl.a. arbejdsprogram, overordnede økonomiske rammer og kongresresolutioner behandles.


Hvis du bliver forhindret i at deltage på kongressamlingen, må du gerne give os besked hurtigst muligt.

Spørgsmål kan stiles til kongres2022@dm.dk