Til indhold

Valg til DM DSL's bestyrelse 2023

DM DSL er en underforening til DM og i underforeningens vedtægt § 7 stk. 1 fremgår det at:

"Forperson og medlemmerne af DM DSL's bestyrelse vælges i efteråret i ulige år af og blandt DM DSL’s tilknyttede medlemmer.

Dette kan enten ske ved hemmelig, elektronisk afstemning og/eller fysisk i tilknytning til den relevante faglige søjles årsmøde eller lignende møde. Der anvendes ikke lister eller stillere."

Jf. vedtægtens §6 stk. 1 og 2 fremgår nedenstående: 

Stk.1 DM DSL's bestyrelse sammensættes efter §7 og består af op til 4 personer samt en forperson. Heraf har kollektivt dækkede aftaleområder ret til min. 2 repræsentanter og ikke kollektivt dækkede aftaleområder har ret til min. 2 repræsentanter.

Stk. 2. Forpersonen for DM DSL's bestyrelse vælges ved direkte valg, jf. §6, stk. 1. DM DSL’s bestyrelse konstituerer sig i øvrigt ved af sin midte at udpege en næstforperson ved sit første møde i en ny valgperiode samt ved at fordele ansvarsområderne under §2.

Valg til bestyrelsen i DM DSL afholdes forud for DM BIO's årsmøde den

22. september kl. 10.30-12.00 i Spinderihallerne i lokalet Bomuldsloftet.

Dagsorden for Valg til bestyrelsen

1. Valg af forperson

Bestyrelsen indstiller:

 • Lars Delfs Mortensen
2. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen indstiller:

 • Thorbjørn Vang Søndergaard – kollektivt dækkede aftaleområder
 • Julie Madsen – kollektivt dækkede aftaleområder
 • Thomas Valentin – ikke kollektivt dækkede aftaleområder
 • Line Kragelund – ikke kollektivt dækkede aftaleområder
3. Valg af suppleanter

Bestyrelsen indstiller:

 • Bo Kristiansen
 • Jesper Gerstrøm
 • Mick Højgaard Have
 • Bestyrelsen opfordrer medlemmer fra det statslige område til at opstille som suppleant til bestyrelsen.
4. Evt.

Herunder ”Hvordan går det i DM” samt en kort beretning fra sektorerne.

”Hvad er det nu DM DSL arbejder med?”

Det står beskrevet i underforeningens formålsparagraffer: 

§2 Formål

DM DSL har status af underforening til DM, er medlem af hovedorganisationen FH og har følgende formål:

 • at forhandle og indgå overenskomster samt håndtere evt. arbejdskonfliktsituationer på vegne af den afgrænsede gruppe af tilknyttede DM-medlemmer som beskrevet under §3
 • at varetage interesserne for DM-medlemmer med DM DSL-uddannelser (jf. §3) gennem repræsentation på de relevante uddannelser
 • at varetage medlemmernes lokale interesser via DM DSL’s tillidsrepræsentanter
 • at indtræde i de aftaler og forpligtelser, som fagforeningen DSL frem mod 31/12-22 havde fsva. overenskomster, forhandlingsfællesskaber og FH og det, der følger af dette.
 • at have mulighed for at repræsentere DM DSL i en a-kasses politiske organer, hvis denne adskiller sig fra den a-kasse, som DM i øvrigt samarbejder med.

Tilmelding til DM DSL-valg

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Sussi Lykke Singleton: slsi@dm.dk – senest den 18. september 2023.

; ;