Til indhold

DM DSL

DM DSL er en underforening til DM, som er opstået 1. januar 2023 ved fusionen mellem DM og DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører).

DM DSL er medlemmer af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), mens resten af DM er medlemmer af AC (tidl. Akademikernes Centralorganisation).

Det er første gang i historien, at en AC-organisation fusionerer med en FH-organisation, og hvor FH-organisationen bevarer sit medlemskab af FH. Dette kan kun lade sig gøre, fordi DM har oprettet underforeningen ”DM DSL” med en høj grad af selvstændighed og egen bestyrelse, vedtægter og konfliktfond.

Læs mere om fusionen mellem DM, JA og DSL

Alle ca. 1.150 nuværende medlemmer af DSL bliver 1. januar 2023 automatisk tilknyttet DM DSL i kraft af deres uddannelser.

Fem medlemmer af DSL’s nuværende bestyrelse, herunder forperson Henrik S. Bach, fortsætter som bestyrelse for underforeningen DM DSL.

Der er politiske, juridiske og økonomiske vandtætte skotter mellem DM og DM DSL i det øjeblik, det handler om overenskomster og konflikter på arbejdsmarkedet, der berører medlemmerne af DM DSL eller de øvrige medlemmer af DM. Men ellers er medlemmer af DM DSL ordinære medlemmer af DM med fulde medlemsrettigheder.

DM DSL's formål

  • at forhandle og indgå overenskomster samt håndtere evt. arbejdskonfliktsituationer på vegne af den afgrænsede gruppe af tilknyttede DM-medlemmer
  • at varetage interesserne for DM-medlemmer med DM DSL-uddannelser gennem repræsentation på de relevante uddannelser
  • at varetage medlemmernes lokale interesser via DM DSL’s tillidsrepræsentanter
  • at indtræde i de aftaler og forpligtelser, som fagforeningen DSL frem mod 31/12-22 havde fsva. overenskomster, forhandlingsfællesskaber og FH og det, der følger af dette
  • at have mulighed for at repræsentere DM DSL i en a-kasses politiske organer, hvis denne adskiller sig fra den a-kasse, som DM i øvrigt samarbejder med.

Læs mere i DM DSL's vedtægter 

Egen konfliktfond

DM DSL har sin helt egen, separate konfliktfond, der er uafhængig af DM's økonomi. Hvis medlemmerne af DM DSL skulle komme i en konflikt, har de samme niveau af beskyttelse som alle andre medlemmer af DM.

Læs mere i DM DSL's konfliktfond

Nye medlemstilbud til dig, der arbejder grønt

DSL, JA (Jordbrugsakademikerne) og DM har sammen udviklet det faglige hjemsted DM BIO, som er fuld af spændende tilbud til dig, der arbejder med, for og i naturen, klimaet og miljøet. Du finder DM BIO her

Spørgsmål og kontakt til DM DSL

Der er dedikerede medarbejdere i sekretariatet til at understøtte DM DSL ift. bestyrelsesarbejdet, TR-arbejdet, overenskomstarbejdet og til at rådgive om DM DSL-overenskomster, karriere mm.

Hvis du ønsker rådgivning fra sekretariatet eller har spørgsmål af juridisk eller hastende karakter, så kontakt DM's hovednummer 38 15 66 00 eller dm@dm.dk

Forperson for DM DSL Henrik S. Bach kontaktes på hsb@dm.dk.

; ;