Til indhold

DM's opbygning

DM er en medlemsorganisation, som er tegnet af en række politisk valgte medlemmer med formanden i spidsen. Ud over det politiske niveau består DM af et sekretariat, der rådgiver og servicerer medlemmerne i det daglige.

De centrale dele i DM’s politiske organisation er kongressen, hovedbestyrelsen, udvalgene under hovedbestyrelsen og de fem sektorer. Alle medlemmer er tilknyttet en sektor alt efter om medlemmet er privatansat, offentlig ansat, leder, studerende eller arbejder med forskning og undervisning.

Formanden er foreningens øverste demokratisk valgte medlem. Han eller hun tegner, sammen med næstformanden, foreningen i det daglige.

Ud over den politiske organisation består foreningen af et sekretariat, som helt overordnet har to hovedopgaver:

  • At rådgive medlemmerne om løn, ansættelsesvilkår og karriere
  • At forbedre medlemmernes vilkår på arbejdsmarkedet ved at arbejde for de politiske målsætninger, som foreningens politiske organisation formulerer

Læs mere om foreningens opbygning, og hvem der beslutter hvad i DM’s vedtægt (pdf)
Se forretningsorden for DM's hovedbestyrelse og forretningsudvalg (pdf)


Kongressen

Kongressen er foreningens øverste politiske myndighed og består af en halv procent af DM’s medlemmer. Kongressen samles hvert tredje år og fastlægger DM’s overordnede politiske profil, princip- og arbejdsprogram, den overordnede økonomiske ramme, resolutioner og politiske udtalelser og større organisatoriske ændringer.

Læs mere om DM kongres


Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen fastlægger foreningens politiske arbejde inden for de rammer, kongressen fastlægger. Det er også hovedbestyrelsens ansvar at godkende foreningens regnskab og budget.

Hovedbestyrelsen mødes cirka fire gange om året.

Medlemmer af hovedbestyrelsen
Mødekalender
Mødereferater hovedbestyrelsen (kræver login)
Mødereferater forretningsudvalget (kræver login)
Forretningsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget (pdf)


Udvalg

Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige politiske arbejde. Forretningsudvalget mødes cirka otte gange om året.

Herudover kan hovedbestyrelsen oprette en række udvalg, fx har foreningen et uddannelsespolitisk udvalg, et arbejdsmarkedspolitisk udvalg og et arbejdspladsudvalg.

Se hvem der sidder i hvilke udvalg


Sektorer

Foreningen har fem sektorer. Alle medlemmer er tilknyttet en sektor alt efter, hvor de er ansat.

De fem sektorer er:

Derudover er der Pensionistsektionen for DM's medlemmer, som er alderspensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister.


Medlemsfora

DM har et medlemsforum for tillidsvalgte, et medlemsforum for ligestilling, et medlemsforum for fremtidens magisterarbejdsmarked og et medlemsforum om socialt og miljømæssigt bæredygtige investeringer og virksomhedsdrift. Og der kommer løbende flere til.

Et medlemsforum er et netværk, som er organiseret omkring et arbejdsrelateret emne eller tema. DM stiller mødefaciliteter og administrativ assistance til rådighed, hvis et forum har mindst 50 DM-medlemmer. Et medlemsforum har også fast plads i kongressen og kan derigennem påvirke foreningens politiske beslutninger. Ring til os på 38 15 66 00, hvis du gerne vil oprette et medlemsforum.

Læs mere om, hvordan du opretter et medlemsforum (pdf)