Til indhold

DM fordømmer den russiske invasion af Ukraine

DM fordømmer den russiske invasion af Ukraine
0:00 0:00

DM fordømmer den russiske invasion af Ukraine. I en tid med klimakrise, pandemi og behov for mere international tillid og samarbejde er krig det absolut sidste, der er behov for.

Det internationale samfund skal stå forenet over for denne aggression, og vi skal støtte den ukrainske befolknings ret til selv at vælge sin fremtid. Ruslands invasion af Ukraine er så voldsom en handling, at det også bør være en sag for hele civilsamfundet, og det er en sag for os i fagbevægelsen.

DM er medlem af Education International og UNI Global, der begge har fordømt invasionen og er bekymret over følgerne for civilsamfundet. Læs mere om Education International's og UNI Global's fordømmelse af invasionen. 

Nogle medlemmer af DM er direkte berørt af konflikten, bl.a. fordi de arbejder indenfor diplomati, udenrigstjeneste, forsvar, firmaer, hjælpeorganisationer eller medier, der opererer i Østeuropa, eller fordi medlemmerne selv er fra Østeuropa. De har vores fulde støtte. Samtidig er vi optaget af at hjælpe civilbefolkningen i Ukraine, som står midt i en krigszone, og hvor mange flygter fra krigen.

I DM støtter vi internationalt arbejde og solidaritet på tværs af landegrænser.

Vi anbefaler:

Åbne arme for flygtninge

I DM byder vi flygtninge fra krigen velkomne i samfundet og på arbejdsmarkedet, og nogle medlemmer vil måske endda åbne deres hjem for flygtningene og give dem husly. Det forventes, at op til 7 mio. mennesker kommer til at flygte fra Ukraine, hvis krigen fortsætter. Det er en tragedie, og de skal hjælpes bedst muligt.

Økonomiske og statslige sanktioner

Vi bakker op om, at der på nationalt, europæisk plan og globalt plan tages kraftige sanktioner i brug, både finansielt og indenfor energiområdet, som udgør en stor del af den russiske økonomi. Den russiske stat skal heller ikke kunne legitimere sig gennem kulturområdet, mens vi støtter vidensudveksling, kulturformidling og fri forskning på tværs af grænserne som led i at skabe nye og fredelige forbindelser fra neden og mellem aktører i civilsamfundet. Vi bifalder, at vores pensionskasse, Akademikerpension, har besluttet at ekskludere den russiske stat fra investeringer.

Ret til organisering

Der har været problemer med at få lov til at organisere sig fagligt både i Ukraine og Rusland, hvilket du kan læse mere om her. Der skal være både ytringsfrihed og organisationsfrihed i den offentlige og private sektor, også i Østeuropa og Rusland.

Støtte til forfulgte akademikere

Vi bakker op om de russiske akademikere, der straks efter invasionen skrev under på et opråb mod krigen, som de nu risikerer repressalier på grund af. Gennem vores internationale faglige arbejde støtter vi op om alle fagfæller, der uretmæssigt forfølges i begge lande, hvad enten de er fra Ukraine, Rusland eller andre lande. 

Herboende russere skal ikke lægges for had

Det er Putin, der har taget en vanvittig og forkert beslutning om invasion i Ukraine. Herboende russiske kolleger skal ikke bebrejdes, hvad deres regering beslutter. Vores russiske og ukrainske kolleger skal have moralsk støtte i en meget svær tid.

Støtte til genopbygning

En af vores internationale organisationer, Education International, har været med til at finansiere nye kontorer til den ukrainske faglige hovedorganisation, efter at de blev brændt ned under urolighederne i 2014. Vi vil selvfølgelig igen være klar til en lignende støtte, idet der nu igen skal rettes op på de ødelæggelser, som krig uvægerligt fører med sig.

Støtte til det ukrainske forskersamfund

Via vores fagfæller i den ukrainske fagforening STESU følger vi med i, hvordan både forskning og undervisning i stigende grad har mødt forhindringer på grund af spændingerne. DM støtter det ukrainske forskningssamfund i deres bestræbelser på at deltage i det øvrige europæiske forskningssamarbejde, herunder en snarlig optagelse i det EU-finansierede program COST, der allerede omfatter en række andre lande uden for EU.

Prioritér dansk vidensberedskab

Faglige miljøer om fx sprog, kultur, samfund og historie, skal have stabil finansiering, så de kan give os den fornødne viden og uddanne personale til bl.a. diplomati og udenrigstjeneste samt tjene som et dansk vidensberedskab, som hele samfundet kan trække på.

Støtte til folkelige initiativer og hjælpeorganisationer, der opererer i området

Der er brug for nødhjælp og bistand i Ukraine og nærområdet. Støt hjælpeorganisationerne økonomisk og gør en forskel. Det kan fx være Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp eller Red Barnet

Vi vil overveje, hvad vi i DM yderligere kan gøre som civilsamfundsorganisation.

Medlemmer kan skrive med forslag til formand Camilla Gregersen her

Vi håber, at det samlede pres på Rusland bliver så stort, at Putin stopper invasionen af Ukraine.

Vedtaget af DM’s hovedbestyrelse 28. februar 2022

; ;