Til indhold

Sådan får du dine medarbejdere godt tilbage på jobbet

DM
Dine medarbejdere er ved at komme tilbage på arbejdspladsen. Læs, hvordan du tager godt imod dem. © Morten Bengtsson

Snart bliver det normalt at mødes fysisk igen på arbejdspladsen. Så hvordan sikrer du som leder, at dine medarbejdere kommer godt tilbage? Læs fem gode råd.

Anden bølge af corona er ved at stilne af, og vi skal til at møde fysisk på arbejdspladsen igen. Nogle vil være henrykte for at vende tilbage. Andre vil være bekymrede og have nye behov.

Og alle vil have gjort sig erfaringer, som kan være med til at gøre arbejdspladsen bedre.

Som leder skal du engagere, motivere, synliggøre meningen, skabe lyst til at komme fysisk godt tilbage på arbejdspladsen og samtidigt lære af medarbejdernes erfaringer. 

Det kan du gøre som leder


1. Vær afklaret 
Som leder har du også været under stort pres det seneste år, og der er helt sikkert blevet rykket rundt på dine ressourcer og grænser.

Fokus er fortsat på, at du som leder er fleksibel og tolerant i den nye situation med fysisk tilbagevenden, hvor dine medarbejdere vil have mange forskellige behov. Det kræver, at du selv er rolig og afklaret.

Det er derfor en god idé at starte med at reflektere over, hvordan du har det med genåbningen, hvad du har lært af corona, og hvad der motiverer dig ved at vende tilbage. Spar og del erfaringer med dine lederkollegaer, dit ledernetværk eller tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant så du på den måde får vendt og delt dine overvejelser om håndtering af situationen på forhånd.

2. Kommuniker åbent og på forkant
Manglende information skaber utryghed og rygter. Derfor bør du så tidligt som muligt kommunikere åbent ud til medarbejderne, hvordan I i ledelsen har planlagt, at genåbningen på arbejdspladsen skal foregå.

Forklar også, hvad I /du har planlagt i forhold til at imødekomme de bekymringer, der kan være om fx tilvænning til fysisk fremmøde, smitterisiko, storrum, støj mm., og hvordan I som arbejdsplads kan lære af de erfaringer, som medarbejderne har gjort sig under corona.

3. Tag en individuel snak
En god måde at blive klogere på den enkelte medarbejders forhold til tilbagevenden er at tage et lille møde med hver enkelt.

Lad valg af mødeform være fleksibel men skab en åben dialog med tid og rum for refleksion med den enkelte og find ud af, hvad der har fungeret godt, og hvordan de hver især ser på det at komme tilbage til arbejdspladsen.

Formålet med møderne vil være at høre, om medarbejderen har nogle bekymringer eller ønsker, som du skal tage højde for. Lyt og find ud af, om medarbejderen har nogle forslag, som kan gøre tilbagevenden bedre og måske også skabe værdi på længere sigt – fx ift. hjemmearbejde, arbejdsmiljø og mødekultur.

Sørg for, at du på forhånd har gjort det klart for medarbejderne, hvad formålet med møderne er.

4. Lær af erfaringerne i teamet
Det er vigtigt også at have snakken i teamet om, hvordan I kommer godt tilbage. For eksempel om, hvorvidt der er er nogen individuelle præferencer, som I skal tage højde for, og hvordan I bedst kan gøre det i respekt og forståelse for hinanden.

Måske skal i også sætte nye rammer for, hvordan i løser kerneopgaven på baggrund af, hvad I har lært under coronakrisen.

Det er her vigtigt, at I i snakken kan rumme mange forskellige perspektiver, lytte og skabe rum for refleksion.

5. Lav en trinvis tilbagevenden

Ligesom samfundet er i gang med en trinvis genåbning, kan I på arbejdspladsen også lave en trinvis tilbagevenden. Nye vaner og rutiner skal etableres igen, og en form for resocialisering skal finde sted.

Det kan fx være, at I i starten kun møder fysisk op et par dage om ugen. På den måde bliver det nemmere at håndtere og løbende justere jeres planer for og erfaringer med fysisk tilbagevenden i arbejdsfællesskabet.

Kilde: Annette Schmidt Højby, chefkonsulent og ledelsesrådgiver i DM

Leder på distancen

Genåbning eller ej. Hjemmearbejde bliver mere almindeligt fremover. 

Sådan tackler du distanceledelse

Corona: Guides og gode råd

Læs alt det, du skal vide om corona.

Læs mere
DM
Dine medarbejdere er ved at komme tilbage på arbejdspladsen. Læs, hvordan du tager godt imod dem. © Morten Bengtsson