Gå til sidens indhold

Styrk forskningen

Vi står over for store globale udfordringer, som vil ændre verden, som vi kender den. Den globale opvarmning, digitaliseringen og totalitære strømninger, der udfordrer demokratiet, er nogle af de større omvæltninger, der vil påvirke vores fremtid. Løsningerne skal bl.a. findes i forskningen.

Hvert år uddeler DM to forskningspriser for at hylde forskningen. Lasse Horne Kjældgaard er vinder af DM's Forskningspris 2018 inden for humaniora og samfundsvidenskab. Hør ham fortælle om sin forskning og få indblik i hans arbejde.

I Danmark har vi muligheden for at være med. Vores forskning og forskere er på højeste internationale niveau. Det skal det blive ved med at være. Derfor skal vi investere i forskning og sikre ordentlige forhold i forskningsmiljøet.

DM mener

Den tidligere VLAK-regerings loft på 1 procent af BNP til offentlig forskning skal hæves. 1½ procent af BNP skal investeres i den offentlige forskning.

Modregningen af EU-forskningsmidler skal droppes, når de beregner niveauet for den offentlige forskning. Det skal kunne svare sig økonomisk at indgå i internationale forskningsprojekter på højeste niveau.

Mere styr på fondsstøtte til forskning

I Danmark er vi heldige at have mange private og offentlige fonde, der støtter forskning på universiteterne. Men fondenes finansiering giver også problemer.

De private fonde finansierer sjældent overhead på forskningsprojekter. Derfor trækkes alle relaterede udgifter, fx husleje og administration, fra universiteternes egne midler.

Fondenes tidsbegrænsede bevillinger fører til tidsbegrænsede ansættelser af forskere. Forskerne ender ofte med at hoppe fra bevilling til bevilling, frem for have en fastansættelse, som sikrer stabilitet både professionelt og privat.

  • Fondene og universiteterne skal skabe klarere rammer for fondenes finansiering. Det skal sikre, at fondsbevillingerne ikke undergraver den offentligt finansierede forskning og skaber ringere ansættelsesvilkår for universitetsforskerne.
  • Folketinget skal øge bevillinger til offentlig forskning, så universiteterne kan forfølge privat finansieret forskning — uden at forskning, der ikke har eksterne midler, tabes på gulvet.

Ansættelsesvilkår og karriereveje skal forbedres

Universiteterne er afhængige af at kunne fastholde og rekruttere dygtige forskere. Men mange forskere ved universiteterne er midlertidigt ansatte og oplever, at karrierevejene er langtrukne og usikre. Derfor fravælger flere og flere forskere med børn fx denne karrierevej.

  • Folketinget og universiteterne skal sikre bedre arbejdsvilkår og karriere for forskerne, hvis danske universiteter også i fremtiden skal have forskere på højeste niveau.

Styrk den fri forskning

Den frie forskning skal sikres. Vi kender ikke fremtidens videnskabelige satsninger, metoder og erkendelser. Derfor er det helt afgørende, at vi dyrker spirende forskning, som kan vise sig banebrydende og måske blive del af løsningen på de store globale udfordringer.

  • Folketinget skal sikre, at der er tilstrækkelige midler til fri forskning. Det kan fx være gennem Danmarks Frie Forskningsfond, der kan understøtte talentfulde forskere og nyskabende forskningsideer.

DM kæmper for

  • Danmark skal hæve andelen af BNP til offentlig forskning til 1½ procent.
  • Modregningen af EU-forskningsmidler skal droppes, når niveauet for den offentlige forskning beregnes.
  • Fondene og universiteterne skal etablere klarere rammer for fondenes finansiering, der understøtter, at fondsbevillingerne ikke undergraver den offentlige finansierede forskning og skaber ringere ansættelsesvilkår for universitetsforskerne.
  • Den fri forskning skal styrkes.

Anerkendelse af forskningen

For at hylde forskningen uddeler DM hvert år to forskningspriser som en anerkendelse af en fremragende forskningsindsats. Læs mere om DM's Forskningspriser og hør podcasts med de to vindere fra 2018.

Kristine Niss er vinder af DM's Forskningspris 2018 inden for naturvidenskab og teknologi. Hør hende fortælle om sin forskning og få et indblik i hendes arbejde.