Gå til sidens indhold

Stop besparelser på uddannelse

Siden 2016 er der hvert år sparet 2 procent på uddannelsesområdet. I 2022 ville det blive til 9.2 mia. bare på de videregående uddannelser og 20 mia. kr. på hele uddannelsesområdet. Det har kolossale konsekvenser for kvaliteten i uddannelserne. Det kan vi ikke være tjent med. Uddannelse er vores fremtid. Derfor er partiernes valgløfter på uddannelsesområdet rigtig glædelige, og vi vil holde dem op på løfterne.

Fakta

VKLA-regeringen indførte i 2016 besparelser på uddannelser på 2 procent om året. Siden da er statens finansiering til uddannelserne derfor blevet skåret med 2 procent hvert eneste år. 

Der er i dag 3.100 færre statsansatte årsværk inden for undervisning og grundforskning end da 2-procentbesparelserne blev indført (Danmarks Statistik).

 

Besparelserne har betydet:

  • Færre undervisningstimer.
  • På flere studier gives der ikke længere individuel vejledning men kun vejledning med hold.
  • Flere eksamener er skriftlige og bedømmes kun af underviserene.
  • Der er fag, der ikke længere udbydes, bl.a. sprogfag, som ikke længere kan vælges på læreruddannelsen.
  • Mundtlige forsvar for bacheloropgave og speciale er sparet væk.
  • Øvelsestimer tæller som undervisningstimer.
  • Der er undervisning uden underviser men med instruktor.

Forringelserne betyder, at studerende kommer ud af uddannelserne dårligere rustet.

2-procentesparelserne gør ondt overalt i landet. Her kan du se, hvad besparelserne betyder for de videregående uddannelser i hver af Danmarks fem regioner.

2-procentesparelserne gør ondt overalt i landet. Her kan du se, hvad besparelserne betyder for de videregående uddannelser i hver af Danmarks fem regioner.

DM mener

Uddannelse er en grundsten i det danske velfærdssamfund. Uddannelse giver den enkelte muligheder og udvikler samfundet. For hver person der tager en uddannelse, stiger det danske BNP årligt med 100.000 kr. (Rockwool Fonden).

Vi er kendt for vores stærke uddannelsesinstitutioner i Danmark. Fra barnsben bliver vi opdraget til at stille spørgsmål og søge svar. Uddannelse giver os frihed og mulighed for at leve et liv i tråd med evner og interesser. Men vores stærke uddannelser og uddannelsestraditioner forbliver kun stærke, så længe vi investerer i dem.

Vi skal uddanne os i takt med udviklingen

Uddannelse er afgørende for at sikre en tryg og lys fremtid. Det er fundament for, at samfundet kan imødekomme nye krav og udfordringer, som følger med udviklingen. Mange kan se frem til 50 år på arbejdsmarkedet, derfor skal vi kunne tilpasse os forandringer og tillære os ny viden undervejs i arbejdslivet.

Uddannelser sikrer udvikling og sammenhængskraft i Danmark

Uddannelsesinstitutioner bringer liv og vækst til nærmiljøet. Når der ligger et universitet eller en professionshøjskole smitter det positivt af i regionen i form af arbejdspladser, butiksliv og familier, der bosætter sig. Når børn og unge kan tage en uddannelse i det område, hvor de er vokset op, er der ingen grund til at valfarte til storbyen i den anden ende af landet. Derfor skal der være uddannelser i hele landet.

DM kæmper for

Stop uddannelsesbesparelserne nu. Vi skal investere i og sikre kvaliteten i uddannelser. Der går en lige linje fra forskning og uddannelse til vækst og velfærd. Danmark bliver med andre ord et rigere samfund af at sikre gode kvalitetsuddannelser.