Gå til sidens indhold

Pas på arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet er mange steder presset på grund højt arbejdspres, ”grænseløshed” og uklare krav og forventninger – hele 39 pct. af DM’s medlemmer oplever deres arbejdsliv som en kilde til stress i hverdagen (DM analyse 2019). Det skal der laves om på. Derfor presser vi på for, at folketingspolitikerne skaber de nødvendige politiske rammer omkring arbejdsmarkedet, der kan sikre sunde arbejdspladser og et godt arbejdsliv for danskerne.

Undersøgelser viser, at et godt psykisk arbejdsmiljø giver mere produktive medarbejdere på arbejdsmarkedet. Fx er akademikere med et godt psykisk arbejdsmiljø op til 37 procent mere produktive end medarbejdere, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og tal viser, at hvis akademikere får et bedre arbejdsmiljø vil det på samfundsplan betyde, at akademikere som gruppe kan levere en ekstra værdi svarende til 10 mia. kr. årligt. Hertil kommer samfundsøkonomiske udgifter i form af merudgifter til sundhedsvæsen, sygedagpenge og manglende skatteindtægter. (Akademikerne 2015)

DM mener

Dårligt psykisk arbejdsmiljø fører ofte til sygefravær, nedsat produktivitet og forringet mulighed for at levere et stykke arbejde af høj faglig kvalitet. Det har konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladser og for samfundet.

Derfor arbejder vi i DM for, at indsatser, der styrker det psykiske arbejdsmiljø, skal prioriteres langt højere. Grundlaget for vores arbejde er, at forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø skal være grundlaget for politiske løsningsforslag og indretningen af akademikernes arbejdspladser.

Den tidligere VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik før valget en ny arbejdsmiljøaftale, som indeholder en række elementer, som vil kunne give det psykiske arbejdsmiljø et løft på arbejdspladserne. Det er især positivt, at vi nu får en samlet bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, at Arbejdstilsynet styrkes med flere midler, og at der kommer mere fokus på at dele erfaringer med uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere og medarbejderrepræsentanter. Der mangler dog et helt centralt element i aftalen, nemlig særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke er omfattet af en overenskomst.

DM kæmper for

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Det skal være trygt at påtage sig det vigtige hverv at samarbejde med ledelsen om bedre trivsel på arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser uden overenskomst skal beskyttes særligt mod afskedigelse.

Fokus på psykisk belastning og forebyggelse af stress

Virksomheder skal ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse have pligt til at udarbejde tiltag, der kan forebygge nye tilfælde af psykisk belastning og stress på arbejdspladsen, hvis der i det foregående år har været konstateret tilfælde af psykisk overbelastning og stress.

Ledere skal have uddannelse og viden om psykisk arbejdsmiljø

Ledere skal klædes på, så de bedre kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Det vil forebygge dårligt arbejdsmiljø og sikre de rette indsatser over for arbejdspladser med mistrivsel. DM vil derfor arbejde for, at alle ledere med personaleansvar får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.