Gå til sidens indhold

Pjecer

DM udgiver en række pjecer om løn og ansættelsesspørgsmål, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Nogle af dem kan du hente her.

Introduktion til DM

Welcome to DM (pdf)
Welcome to DM, short version for academic staff at the
Danish universities (pdf)

Løn og ansættelse generelt

Afskedigelser - det skal du gøre som tillidsrepræsentant (pdf)
Ansat i udlandet (pdf)
Barsel - vejledning om barsel, adoption m.v. (pdf)
En faglig klub – et bedre arbejdsliv (pdf)
Hvad vil vi med professionsuddannelser (pdf)
Inspiration til klubarbejdet (pdf)

Løn og ansættelse i det private

Afskedigelse - Hvis du bliver afskediget som privatansat (pdf)
Bliv kontaktperson på din arbejdsplads (pdf)
Ytringsfrihed - for ansatte i det private (pdf)

Løn og ansættelse i det offentlige

Afskedigelse - Hvis du bliver afskediget som offentligt ansat (pdf)
Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? (pdf)
Konsulentordninger - vejledning om chef- og specialkonsulentordninger i stat, regioner og kommuner (pdf)
Lønforhandlinger - Best practice (pdf)
Merarbejde - Løs udfordringerne i klubben (pdf)
Rådighedstillæg - vejledning til DM'ere i kommuner og regioner (pdf)
Tre veje til indflydelse (pdf)

Øvrige pjecer

Arbejdsmiljø - til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter (pdf)
Er du stressramt? - en vejledning (pdf)
Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser - en praktisk guide til mainstreaming i det politiske analysearbejde (pdf)
Hvad siger loven om skærmarbejdspladser? (pdf)
Psykisk arbejdsmiljø på museerne (pdf)
Psykisk arbejdsmiljø på små arbejdspladser (pdf)
Stress - Tilbage på job efter en sygemelding (pdf)
TR - i skyggen af den danske model - en håndbog til TR (pdf)
TR - Guide til reglerne og din rolle som tillidsrepræsentant