Til indhold

DH's Studiefond

Dansk Hortonomforenings Studiefond har til formål - efter ansøgning - at yde støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet hortonomi/plantevidenskab, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.

Der lægges stor vægt på, at den ansøgte sag er fagrelevant og kan bidrage til at fremme de hortonomiske interesser.

Medlemmer af Dansk Hortonomforening og Jordbrugsakademikerne har fortrinsret. Herefter anses øvrige ansøgere.

Legater på omkring 6000 kr. uddeles én gang årligt. For at komme i betragtning skal ansøgninger til studierejser være indsendt inden afrejse, og budget for rejsen skal være vedlagt.

Ansøgninger, der ikke lever op til ovenstående kriterier, vil ikke komme i betragtning. 

Der er ansøgningsfrist den 1. september, og ansøgninger sendes til:

Dansk Hortonomforenings Studiefond
DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

OBS! Ansøgninger skal mailes til legater@dm.dk - selv om der fremgår en anden mail i ansøgningsskemaet og gerne i en samlet fil.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk