Gå til sidens indhold

Fortrydelsesret hos GF Forsikring

Når du køber en forsikring hos GF Forsikring, kan du naturligvis fortryde købet af forsikringen. Det gælder også, selv om forsikringsperioden er startet.

Du kan altid fortryde efter forsikringsaftalelovens §34i. Fortrydelsesretten gælder første gang du køber en forsikring og også ved ændringer af forsikringer, du i forvejen har hos GF Forsikring. Bemærk, at fortryder du en ændring til en eksisterende forsikring, er det kun ændringen, du kan fortryde, og ikke selve forsikringen. 

Retten til fortrydelse gælder uanset forsikringstype, det vil sige også fx for ulykkesforsikring, rejseforsikring og lovpligtige ansvarsforsikringer på bil og hund. 

 • Fortryd inden 14 dage 

  Du har altid 14 dage til at fortryde aftalen.

  Fortrydelsesfristens begyndelse:

  Ved nytegning regnes fortrydelsesretten som udgangspunkt fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået oplysning om fortrydelsesretten, og ophører 14 dage efter policens ikrafttrædelsestidspunkt.

  Ved udvidelse af eksisterende forsikring løber fortrydelsesretten fra aftalens indgåelse og ophører 14 dage efter udvidelsens ikrafttrædelsestidspunkt. Du skal være opmærksom på, at det alene er udvidelsen, der kan fortrydes.

  Fristen på 14 dage beregnes således:

  Modtager du fx underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og har du også modtaget oplysning om fortrydelsesretten denne dato, kan aftalen fortrydes til og med mandag den 15. Får du først oplysning om fortrydelsesretten senere, fx onsdag den 3., løber fristen til og med onsdag den 17.

  Udløber fristen på en helligdag, dagen efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller i en weekend, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

 • Særligt for brandforsikring for bygninger 

  Brandforsikring på bygninger er begrænset af lov om finansiel virksomhed § 60, hvilket betyder, at for at du kan fortryde, er det en betingelse, at du inden 14 dagsfristen kan dokumentere, at der er tegnet brandforsikring for bygningen i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

 • Hvis du fortryder  

  Hvis du fortryder aftalen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale for forsikringen. Fortryder du aftalen, og har du anmeldt skader til forsikring, skal du selv betale for skaden. Det gælder også, hvis det er en lovpligtig ansvarsforsikring, du fortryder, som fx en bil- eller en hundeansvarsforsikring.

 • Sådan fortryder du

  Inden fortrydelsesfristen udløb, skal vi have skriftlig besked om din fortrydelse. Derfor skal du sende GF Forsikring din fortrydelse i et brev eller i en mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

  Du kan sende besked om, at du har fortrudt aftalen til:

  GF Forsikring
  Jernbanevej 65
  5210 Odense NV
  gf@gfforsikring.dk

   

Om DM Forsikring

DM samarbejder med GF Forsikring om indgåelse af forsikringer. GF Forsikring administrerer, vejleder og rådgiver om forsikringerne, og det er GF Forsikring du indgår en forsikringsaftale med.