Pjecer og vejledninger

DM udgiver en række pjecer om løn og ansættelsesspørgsmål, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Nogle af dem kan du hente her.

Introduktion til DM
Velkommen i DM - Overblik over dine medlemsfordele (pdf)
Welcome to DM (pdf)
Welcome to DM, short version for academic staff at the
Danish universities (pdf)

Løn og ansættelse generelt
Afskedigelser - det skal du gøre som tillidsrepræsentant (pdf)
Ansat i udlandet (pdf)
Barsel - vejledning om barsel, adoption m.v. (pdf)
En faglig klub – et bedre arbejdsliv (pdf)
Hvad vil vi med professionsuddannelser (pdf)
Inspiration til klubarbejdet (pdf)
Ph.d. - rådgivning og retningslinjer (pdf)
Praktik - råd og vejledning til et godt praktikforløb (pdf)

Løn og ansættelse i det private
Afskedigelse - Hvis du bliver afskediget som privatansat (pdf)
Bliv kontaktperson på din arbejdsplads (pdf)
Klausuler - Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler (pdf)
Kontrakt - forslag til ansættelseskontrakt i det private (dm.dk)
Kontrakt - forslag til direktørkontrakt (dm.dk)
Lønstatistik for privatansatte 2016 (pdf)
Ytringsfrihed - for ansatte i det private (pdf)

Løn og ansættelse i det offentlige
Afskedigelse - Hvis du bliver afskediget som offentligt ansat (pdf)
Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? (pdf)
Konsulentordninger - vejledning om chef- og specialkonsulentordninger i stat, regioner og kommuner (pdf)
Lønforhandlinger - Best practice (pdf)
Lønstatistik for offentligt ansatte 2016 (pdf)
Merarbejde - Løs udfordringerne i klubben (pdf)
Rådighedstillæg - vejledning til DM'ere i kommuner og regioner (pdf)
Tre veje til indflydelse (pdf)

Øvrige pjecer
Arbejdsmiljø - til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter (pdf)
Er du stressramt? - en vejledning (pdf)
Fordi mænd og kvinder har forskellige betingelser - en praktisk guide til mainstreaming i det politiske analysearbejde (pdf)
Hvad siger loven om skærmarbejdspladser? (pdf)
Psykisk arbejdsmiljø på museerne (pdf)
Psykisk arbejdsmiljø på små arbejdspladser (pdf)
Stress - Tilbage på job efter en sygemelding (pdf)
TR - i skyggen af den danske model - en håndbog til TR (pdf)