Karriererådgivning

Dialogen om din karriere starter altid i telefonen. Her får du individuel og professionel sparring på spørgsmål om karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling. Hvis du har flere spørgsmål eller telefonsamtalen ikke afdækker det hele, kan du aftale en personlig samtale.

Få rådgivning om dit arbejdsliv hos DM's karrierekonsulenter. Ring til Karrierevagten på telefon 38 15 66 00 eller send en mail til dm@dm.dk, hvis du har korte eller akutte spørgsmål eller ønsker feedback og sparring på dit cv, din LinkedIn-profil eller ansøgning.

Hvis du ønsker en karrieresamtale, kan du booke en times individuel karriererådgivning. Her mødes du med en karrierekonsulent i vores lokaler i Aarhus eller på Frederiksberg – eller over Skype, så du kan tale med os, hvor det passer dig bedst. Når du booker en tid, vil du blive bedt om at uploade dit cv.

Vi tilbyder 3 ansøgningstjek og 1 karrieresamtale om året, så kan vi nemlig nå at hjælpe flest muligt.

Book en karrieresamtale her (kræver login)

Hvordan du afdækker muligheder eller ønsker om jobskifte

Brug konsulenten til at afklare dine kompetencer og ikke mindst præcisere dine ønsker i forhold til drømmejobbet. Ofte er samtalen det første skridt på vejen, en måde at få konkretiseret en drøm eller afstemme dine ambitioner med dine kompetencer og erfaring. Du kan også bruge konsulenten som sparringspart-ner, når du skal lægge en plan for at realisere dit mål. Er du mentalt på vej videre, skal du stadig kunne trives i dit nuværende job. Det kan du også vende med konsulenten. Tjek også kalenderen for relevante tilbud

Hvordan du kan udvide din jobhorisont som ledig

Er du kørt fast i din jobsøgning? Konsulenten kan tilbyde et par nye øjne på din jobsøgning. Brug konsulenten til at diskutere, hvilke strategier der kunne være relevante for dig: er der beslægtede brancher/opgavetyper/områder, du med fordel kunne arbejde videre med? MA tilbyder en række workshops til medlemmer i samme situation 

Hvordan du får styr på din kommende jobsamtale

Er du blevet indkaldt til en jobsamtale? Er du nervøs, usikker eller i tvivl om hvordan du gør det bedst? Tag en snak med konsulenten og få sparring og feed-back på, hvordan du forbereder dig. Find ud af, hvad er det væsentlige til jobsamtalen. Hvad skal du fokusere på og hvordan præsenterer du dig bedst muligt? se rådgivning om jobsamtalen

Hvordan du forbereder dig til MUs-samtalen

Skal du snart til MUS-Samtale og er lidt i tvivl om hvordan du griber den mest strategisk an? Tal med konsulenten om, hvordan du forbereder dig bedst muligt. Du kan bruge konsulenten til at afklare, hvilke typer opgaver du gerne vil have fremadrettet, eller hvilken kompetenceudvikling der vil give mening for dig. Du kan også overveje sammen med konsulenten, hvordan du går strategisk til værks og sikrer dig, at du får de relevante pointer med under samtalen.

Se rådgivning om medarbejderudviklingssamtale

Hvordan du finder den rigtige efteruddannelse

Vil du gerne styrke dine kompetencer, og er du i tvivl om, hvad der er mest hensigtsmæssigt? Så få hjælp hos konsulenten til at komme i gang med en mere målrettet karriereplanlægning. Samtalen kan give dig overblik over din situation – du vil måske blive mere klar over de grunde, du har for at til- og fravælge de forskellige efteruddannelsesmuligheder. Se dine muligheder hos DM Efteruddannelse

Hvordan du forholder dig til stress og trivsel 

Mistrives du? Føler du dig stresset? Eller fortæller dine omgivelser dig at de er bekymrede for at du er det? Brug konsulenten til at hjælpe dig med at lave et virkelighedstjek. Konsulenten stiller ikke en diagnose. Men hvis der er indikatorer af, at det handler om stress, vil konsulenten hjælpe dig med at afklare din situation og finde ud af, hvilken hjælp du har brug for. DM’s konsulenter arbejder med forskellige vinkler på problemstillingen og hjælper dig videre ud fra den konkrete vurdering. Læs mere om stress og trivsel

Hvordan du får et job som nyuddannet

Er du nyuddannet og i tvivl om, hvordan dine kompetencer kan omsættes i et job? Konsulenten vil sammen med dig se på, hvordan dine studiefaglige kompetencer kan sættes i spil i en erhvervsmæssig sammenhæng. Samtidig ser vi på, hvad du brænder for. Vi sætter en kompetenceafklaring i gang hos dig, hvor du bliver mere bevidst om dine stærke sider, og hvor du bruger dem bedst muligt. Brug DM's karriereworkshops til at komme godt i gang