Til indhold

Leder Årsdag 2021 Program

Leder Årsdag 2021 - Program

 

11.30 Ankomst med frokost

12.15 Velkomst
Nina Hallgren, formand for DM Leder

12.25 Ledelse af det hybride arbejdsliv
Lise Dahl Arvedsen, ph.d., Partner v. Augmenti, ekstern lektor, CBS

Med coronas hjemsendelser er vi i særlig grad blevet præsenteret for de digitale løsningers muligheder og begrænsninger. Fleksible arbejdsformer giver mulighed for et mere holdbart og balanceret arbejdsliv, men det er ikke uden direkte omkostninger for vores samarbejde. Vi står over for en implementering af et hybridt arbejdsliv. Hvordan leder vi det hybride arbejdsliv med succes? Hvordan skaber vi et arbejdsmiljø og et samarbejde med psykologisk tryghed, så vi med opgaven i centrum, kan skabe plads til vores individuelle behov for fleksibilitet?

Inspirationsspørgsmål:
Hvordan fastholder vi de gode elementer fra en tid med meget online samarbejde? Hvilke rammer, elementer og værdier omkring vores måde at organisere os på passer til vores arbejdsplads, og hvor kan vi finde inspiration til alternative arbejdsformer og succeskriterier? Hvordan undgår vi blindt at falde tilbage i gamle rutiner?
I dette oplæg inddrages deltagerne i fælles erfaringsudvekslinger over ’ledelse af det hybride arbejdsliv’. På den måde kommer du hjem med input fra andre organisationer.

14.00 Perspektiver på datadreven ledelse: Hvem er dine egentlige data-medarbejdere?
Naja L. Holten Møller, Lektor, Københavns Universitet

Datadreven ledelse kan være et uvurderligt værktøj til at være sikker på, at man er på vej det rigtige sted hen. Men det kan også ende som en dokumentationstiger, der tager fokus væk fra kerneopgaverne.

At realisere den værdiskabelse som data kan give, kræver et blik for de processer, hvorigennem data skabes, fortolkes, og bliver meningsfulde. For data ligger ikke bare ’derude’ parat til at blive samlet op. God datadreven ledelse kræver til- og især fravalg af data og de rigtige strukturer til at understøtte dataindsamling.

Ved at stille spørgsmålet, hvem er dine egentlige data-medarbejdere, skabes et bedre udgangspunkt for at træffe ledelsesmæssige beslutninger om brug af data.

15.30 Talentudvikling i praksis: Det handler ikke om dig, men det starter med dig
Lene Flensborg, Erhvervspsykolog

Dine medarbejdere er talenter, der skal ses og have plads til at udvikle sig. Lyder det bekendt? Så kan du måske også nikke genkendende til, at den gode intention nogle gange clasher med, at der er en hverdag med arbejdsopgaver, der skal passes – og som ikke nødvendigvis lever op til medarbejdernes trang til udviklingsopgaver.

Så hvordan skaber man som leder og som virksomhed gode rammer for udvikling af medarbejdernes talenter? Erhvervspsykolog Lene Flensborg vil fortælle om, hvordan hun sammen med bla. CBS og Advice A/S arbejder med udvikling af talentledelse og med talentudvikling. Hverdagen er en storartet ramme for talentudvikling, hvis man er bevidst om og bruger mulighederne for at træne.

I oplægget vil Lene fortælle om forskellige talentlederroller og om hvordan man skaber en ramme for løbende talentudvikling i sin enhed. Vi ser også på metoder som bevidst træning og stretch assignments. Deltagernes aktuelle udfordringer og dilemmaer omkring talentledelse vil blive inddraget i dialogen.

16.30 Uformel snak over et glas vin