Til indhold

Leder Årsdag 2021 - CV'er

Lise Dahl Arvedsen
Lise er ph.d. i ledelse fra Copenhagen Business School og er ekspert i ledelse i det virtuelle rum. I samarbejde med en række internationale virksomheder, og start-up’s, satte Lise igennem sin forskning fokus på ledelse i praksis i det virtuelle og hybride samarbejdsrum. Hun er partner i Augmenti, bestyrelsesmedlem i EMCC Denmark, og er derudover ansat som ekstern lektor ved Copenhagen Business School, hvor hun bl.a. underviser i forandringsledelse og den digitale organisation. Med fokus på både strategi og praksis rådgiver, coacher og underviser Lise teams, ledere og organisationer i det virtuelle (sam)arbejde.

Nina Hallgren
Formand for DM Leder.
Afdelingsleder i NEXT Karriere på NEXT Uddannelse København.
Cand.mag. i fransk og kultur- og sprogmødestudier fra RUC (2004) og har en diplomuddannelse i ledelse fra Københavns Professionshøjskole (2019).
Nina interesserer sig særligt for lederes arbejdsmiljøforhold og ledelse som hverdagspraksis. Hun er optaget af at skabe et mødested og fagligt fællesskab for DM's mere over 1200 ledermedlemmer.

Lene Flensborg
Lene Flensborg er erhvervspsykolog og partner i konsulentvirksomheden Organisation, hvor hun arbejder med ledelses- og talentudvikling. Lene har gennemført en række talentprogrammer med særligt fokus på talentudvikling i praksis og på at engagere organisationen i at skabe gode rammer for udvikling. Lene er forfatter og medforfatter til flere bøger om ledelse, blandt andet ’Håndbog i god ledelse’, ’Ledelse opad’, og senest ’Ledelse af ledere. Kunsten at finde og træde nye stier’.

Naja L. Holten Møller
Naja Holten Møller er adjunkt på Københavns Universitet, Datalogisk Institut og initiativtager til ConfrontingData.dk Hendes forskning udfoldes i tæt samarbejde med både offentlige og private organisationer, hvor hun forsker i data, algoritmers og automatiserings betydning for fremtidens arbejde. Hun har forsket i, hvad forudsætningerne er for en legitim og ansvarlig brug af nye typer af data fra fx sporing med sensorer – som en forudsætning for værdiskabelse gennem store datasæt.
Hun er bl.a. tilknyttet Journal for Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) Editorial Advisory Board.
Senest vandt hun sammen med ConfrontingData teamet i 2020 prisen for ”bedste demo” med den spekulative app ”work of the unemployed”.