Gå til sidens indhold

Fra livsfarlig ledelse til godt arbejdsmiljø TR-/AMR-dag

Få ny inspiration og redskaber til hvordan du som AMR og TR kan medvirke til et godt og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Ledelse har stor betydning i DM’ernes hverdag på arbejdspladserne, både når den er god og når den ikke er god. Kvaliteten af samarbejde og ledelse er afgørende for, om I har et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø og mulighed for at levere høj faglig kvalitet. Som tillidsvalgt er det derfor vigtigt, at du er klædt godt på til at navigere i rollen som med- og modspiller til ledelsen. Derfor sætter vi fokus på, hvordan du som AMR og TR kan være med til at skabe et samarbejdsklima præget af respekt, ærlighed og gode relationer.

På dette års TR- og AMR-dag møder du en række håndplukkede eksperter, og du får mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsvalgte i DM.

Formiddagens oplæg handler om at forstå bagsiden af moderne ledelsesprincipper, der i disse år praktiseres, og som sætter vores helbred er på spil. Christian Ørsted, foredragsholder og forfatter til bogen Livsfarlig ledelse, tager os igennem analysen af, hvordan ledelsesprincipperne virker - og hvilke konsekvenser de har for os som medarbejdere.

Eftermiddagens workshops varetages af fire udvalgte eksperter, og du kan frit vælge to, der passer til dig.

1) Kommunikation og konflikthåndtering. Hvordan kan du som tillidsvalgt bidrage til at nedtrappe konflikter og genetablere respekt og tryghed i dialogen mellem ledere og medarbejdere, når tingene spidser til?
Stine Reintoft, cand.psych.aut. og konsulent i New Stories

2) Arbejdspladskultur og meningsskabelse. Hvad kendetegner kulturen på din arbejdsplads, hvordan skal man fortolke det sagte og det usagte, og hvordan kan du som repræsentant for dine kolleger bidrage til en bedre og mere åben kultur?
Sverri Hammer, professor på DTU, forfatter, ledelsesrådgiver og partner i Mobilize Strategy Consulting.

3) Mobning og (seksuelle) krænkende handlinger. Hvordan tager du hånd om dine kolleger og dig selv, når I er udsat for grænseoverskridende adfærd, og arbejdsmiljøet er præget af frygt og eksklusion.
Mille Mortensen, ekstern lektor i psykologi, KU

4) Få indflydelse gennem gode forhandlingsteknikker og bedre kommunikation. Venlige TR’er får mere indflydelse– også når I er uenige.
Charlotte Flach, advokat og specialist i forhandling og indflydelse.

Formålet med TR-og AMR-dagen i 2018 er at blive klogere på, hvordan vi ved at være skarpe på analysen og stå sammen kan skabe en bedre kultur og et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Dagen afholdes til fælles inspiration for alle tillidsvalgte, der repræsenterer DM’s medlemmer på arbejdspladserne, så tag din AMR, din suppleant eller din TR med!

PROGRAM

09.00
Morgenmad og tjek in

09.30
Velkomst ved DM’s formand og lidt om DM’s fremtid

10-12
Oplæg ved Christian Ørsted, http://www.christianorsted.dk/

12-13
Frokost

13-15
Valgfrie oplæg/workshops 1. runde                                                                           

15-15.30 
Kaffepause

15.30–17.30
Valgfrie oplæg/workshops 2. runde

17.30
Bobler, middag og uddeling af årets tillidspriser til AMR og TR


Politik for socialt og organisatorisk arbejdsmiljø 2018

I DM’s politik for socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, vedtaget i 2018, er kollektive perspektiver på arbejdspladsen og arbejdslivet centralt. DM’s politik er baseret på begreberne ”De 6 guldkorn”, ”Social kapital” og ”Relationel koordinering”, og kan læses her https://dm.dk/~/media/PolitikOgPresse/Politik/Arbejdsmiljoepolitik.pdf

Mødet er kun for tillidsvalgte. DM dækker billigste offentlige transport (rejsekortpris) – også ved kørsel i egen bil. Kommer du vest fra Storebælt, dækker DM gerne overnatning i henhold til gældende regler – kontakt evt. sekretariatet på tillidsvalgte@dm.dk eller telefon 38156600. DM dækker kun transport og overnatning for DM-medlemmer.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 21. november 2018

09:00 - 20:00

Sted Dansk Magisterforening

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
DNK

Tilmeldingsfrist

19. november 2018

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

Gratis

Tilmeld